Shrimp Refuge Forums

Shrimp Refuge Forums (https://forum.shrimprefuge.be/index.php)
-   Forum Games (https://forum.shrimprefuge.be/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Shrimp staakt! (https://forum.shrimprefuge.be/showthread.php?t=15666)

Turtle 25-01-2012 16:14

Shrimp staakt!
 
Shrimp staakt vanaf 30 januari!

Inschrijvingen lopen tot zaterdag 28/01 24u.
Start op maandagmorgen 8u nadat iedereen zijn PM heeft


In principe wordt het een "normaal" wolfgame.

kar 25-01-2012 16:24

een shrimpgame dat ook eindigt die avond?

Turtle 25-01-2012 16:25

Nee zot, ik moet wel werken die dag e.

Gewoon een thema;)

kar 25-01-2012 16:29

Ja nee, dienen dag geraak ik ni op het werk dus ik had ne vollen dag congé.... ik dacht dat er nog wel zo waren.

Holly Martins 25-01-2012 16:35

In

Teus 25-01-2012 16:38

ik staak niet mee.

Turtle 25-01-2012 21:51

Voorlopig cancelled, tenzij de vraag groot is.
Gezien het bijna algemene staking was en Guns zijn game nog niet direct zou beginnen, leek een gewoon wolfgame me leuk, maar heb geen zin om te verdwijnen onder posts van zowel LSS en Guns

CSM 28-01-2012 21:24

Alé flauweriken. :(


All times are GMT +1. The time now is 02:46.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.