Go Back   Shrimp Refuge Forums > Shrimp Town > Shrimp Town

Reply
 
Thread Tools
Old 06-10-2016, 17:22   #2761   link
vAmP
Señor
 
vAmP's Avatar
 
Location: Leuven/Roeselare
Quote:
Originally Posted by BOERteun View Post
Alvast de eerste keer dat ik iemand hoor impliceren dat de suggestiestrook enig nut heeft.
Ik ga eens een Jonahke doen.

Hoezo?
vAmP is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 17:27   #2762   link
Sepulfly
Tleger waser
 
Sepulfly's Avatar
 
Location: Южный Антверпен
Ik heb niet bij alle vragen een probleem he, Jonah, gewoon bij een paar in de Vlaamse test.
__________________
Life’s journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting ‘Holy shit…what a ride!’
~Hunter S. Thompson
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
Sepulfly is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 17:32   #2763   link
Holly Martins
a real pantload
 
Holly Martins's Avatar
 
https://decorrespondent.nl/5367/zo-u...69219-006183fb

Quote:
De zomer van 2016 kan de geschiedenis ingaan als die waarin de westerse democratie keihard tegen haar grenzen aansmakte. De oplossing - een combinatie van loting, deliberatie en rotatie - is urgenter dan ooit. Dat leg ik uit in dit nawoord van de vandaag verschenen heruitgave van mijn boek Tegen verkiezingen.

Zo updaten we onze democratie. Of laten we die MS-DOS?

David Van Reybrouck

Drie jaar geleden schreef ik een essay dat voor behoorlijk wat controverse heeft gezorgd. Terwijl het nog bij de drukker lag, vielen de drie bekendste politicologen van Vlaanderen het aan zonder het gelezen te hebben. Nadat het eenmaal verschenen was, verwarden sommige critici het recenseren van de tekst met het recenseren van de titel. Enkele gevestigde politici en journalisten reageerden bovendien bijzonder gepikeerd, alsof ik hun iets had afgepakt — een speeltje, een voorrecht, een hap macht, ik weet het nog steeds niet. Aan hun argumenten viel dikwijls geen touw vast te knopen.

Mijn basisgedachte was simpel: dat verkiezingen niet synoniem waren met democratie, en soms zelfs schadelijk ervoor. Dat dat niet gek was, gezien ze twee eeuwen geleden bewust werden ingevoerd om de democratie tegen te houden. Dat er ook nog een eeuwenoude maar vergeten procedure bestond die de moeite waard was om vanonder het stof te halen.

Maar er waren ook intelligente commentaren. De vele analyses, studiedagen en debatten brachten mij inzichten bij. Enkele discussies online bewezen dat er niet alleen geschreeuwd wordt op de sociale media. Verscheidene oud-politici in België en Nederland erkenden ten slotte dat er een probleem was met de huidige democratie en stonden open voor een voorstel om het representatieve stelsel representatiever te maken door naast verkiezingen ook loting te overwegen.

Het voorstel

Wat was eigenlijk zo revolutionair aan dat voorstel? We gebruiken nu al loting iedere dag in onze democratieën, alleen gebruiken we de slechtst denkbare variant ervan: opiniepeilingen. Bij opiniepeilingen vragen we aan een steekproef van mensen wat ze denken als ze niet denken - en hun antwoord beïnvloedt het beleid. Zou het niet zinniger zijn te vernemen wat diezelfde mensen denken als ze hebben kúnnen denken? En dat de politiek daarnaar luistert?

Vergelijk een samenleving met een ketel soep. Om te weten of die al op smaak is, proeven we er een beetje van zodat we de rest, die we niet geproefd hebben, kunnen kruiden. De vraag is: hoe halen we dat beetje eruit?

Het keukengerei dat we hanteren, doet er nogal toe. Want met de schuimspaan van de verkiezingen proef je iets heel anders dan met de soeplepel van de loting — en neem je andere beslissingen. Instrumenten zijn niet neutraal. Procedures bepalen resultaten.

Ik pleitte voor een combinatie van beide, soeplepel en schuimspaan, loting en verkiezing, twee vormen van volksvertegenwoordiging naast elkaar, al was het maar om de permanente kieskoorts en het kortetermijndenken van het huidige stelsel te doorbreken. Want wie in de eenentwintigste eeuw democratie blijft herleiden tot louter verkiezingen, holt haar moedwillig uit.

Wat ik bepleitte, was om naast verkiezingen een combinatie van loting, deliberatie en rotatie in te voeren. Bij belangrijke beslissingen, zo suggereerde ik, kunnen verkozen overheden burgers uitnodigen (loting) om mee te praten over de te volgen koers (deliberatie) en dat telkens opnieuw met andere mensen (rotatie).

Met loting vermijd je dat enkel rijke, witte, hoogopgeleide mannen het woord krijgen. Met deliberatie, het gestructureerde overleg van burgers met experts, politici en elkaar, vermijd je dat enkel de onderbuik spreekt. En met rotatie vermijd je dat een minieme minderheid eenmalig aan zet is.

Opiniepeilingen? Genoeg loting en genoeg rotatie, maar geen deliberatie. Gevolg: ongefundeerd advies.
Inspraakavonden? Genoeg rotatie en genoeg deliberatie, maar geen loting. Gevolg: diplomademocratie.
Burgerpanels? Genoeg loting en genoeg deliberatie, maar geen rotatie. Gevolg: frustratie bij de outgroup.

De effecten

De evenwichtige combinatie van die drie aspecten kon in mijn ogen helpen om de kloof te verkleinen tussen burgers en bestuurders. Het was een voorstel om rust en rede terug te brengen in ons doorgedraaide parlementaire bestel. Het was geen aanval op de politiek, maar juist een poging om politici opnieuw besluiten te laten nemen die het vertrouwen van de burger genieten.

Die nieuwe dynamiek leek me niets te vroeg, want als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.
Het inzicht over de vechtende honden (waarna de markt ermee wegloopt) ontleen ik aan dit boek.
Zolang burgers en politici elkaar in de tang van het wederzijdse wantrouwen vasthouden, zoals nu het geval is, zullen anderen met de macht gaan lopen. Denk aan internationale markten, goed georganiseerde lobby’s en transnationale technocratische organen.

Het resultaat: nog meer frustratie bij de burger, nog meer onmacht bij de politiek, nog meer argwaan aan beide zijden, nog meer druk op de ketel en het systeem stond al op barsten.

Hier en daar broedt er wel wat:


Een stad als Utrecht heeft de stap durven zetten. De gemeente loot nu op regelmatige basis zo’n honderdvijftig burgers om mee te komen praten over langetermijndoelstellingen als het energieplan. Ook het plan voor de integratie van vluchtelingen in de stad werd opgesteld samen met gelote burgers.

In België zijn verschillende gemeentes, provincies, politieke partijen en zelfs ministers aan het experimenteren gegaan met nieuwe vormen van burgerinspraak.

In verschillende Nederlandse steden kwamen er G1000-burgertoppen

Steden als Madrid en Barcelona begonnen te onderzoeken of loting mogelijk is op lokaal niveau. Enkele toppolitici in België pleitten ervoor om een grondwettelijke commissie of zelfs de hele Senaat door loting te laten samenstellen. En in Zwitserland, het land dat voor velen geldt als de beste democratie ter wereld, worden nu handtekeningen verzameld voor een referendum om de Nationalrat, een van de twee kamers van het parlement, te loten in plaats van te verkiezen. Het Zwitserse initiatief wordt hier uit de doeken gedaan.

Eigenlijk gaat het om een heel natuurlijke, verdere ontwikkeling van de democratie: van stemrecht naar spreekrecht. Dat proces is even onvermijdelijk als de uitbreiding van het kiesrecht naar vrouwen een eeuw geleden: aanvankelijk controversieel, later de evidentie zelve.

Op het moment dat het opleidingsniveau hoger is dan ooit en informatie sneller circuleert dan vroeger, is het niet meer dan normaal dat we onze democratische procedures updaten naar de eenentwintigste eeuw. Laat ons niet vergeten dat verkiezingen uit een tijd stammen dat het gros van de bevolking analfabeet was.

Maar komt hij ook echt, die update? Of blijven we sukkelen met MS-DOS?
Urgenter dan ooit

Ik kan hier wel een hele lofzang vol valse bescheidenheid afsteken over de twaalf drukken van Tegen verkiezingen, over de drieduizend exemplaren die werden uitgedeeld aan alle gemeentebesturen in Nederland, over de vele vertalingen die op hun beurt aanleiding gaven tot debatten in Oslo, Kopenhagen, Parijs, Londen en Berlijn en tot symposia in de Belgische Senaat en vooral in de Bibliotheek van Alexandrië waar twintig voormalige staatshoofden en regeringsleiders samen met sleutelfiguren uit de Arabische Lente zich over de vraag bogen.

Maar het gaat niet om het wedervaren van een ISB-nummer.

Ja, op lokaal niveau is een en ander aan het schuiven. Maar nationaal? Als zelfs in Ierland en IJsland, de landen die het verst gevorderd waren op het vlak van democratische vernieuwing, vandaag de verkozen politici aarzelen om de aanbevelingen van hun burgerparticipaties ter harte te nemen, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Als in tijden van kolossaal wantrouwen jegens de partijpolitiek, landelijke politici overal in Europa hooguit hun kleine teen willen uitstrekken naar het water van een meer volwassen omgang met de burger, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Als zelfs de Europese Unie op het kwetsbaarste moment sinds haar oprichting nog steeds denkt dat het een kwestie is van ‘beter communiceren met de burger’ en niet beseft dat die hele top-downbenadering juist de kern van het probleem is, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig?

Democratie is de bestuursvorm waarbij het volk zichzelf bestuurt. Willen we dat nog eens goed tot ons laten doordringen? Het probleem is niet of burgers willen en kunnen meedenken over beleid - het antwoord op die vraag is een volmondig ja. Het probleem is dat de meeste politici dat nog steeds niet willen.

Dat het democratisch stelsel zich zal vernieuwen, staat buiten kijf. De vraag is alleen: Wanneer? Zal die vernieuwing spoedig geïnitieerd worden of moet het eerst komen tot het eind van de democratische waarden, ernstige onlusten, geweld of zelfs de val van het parlementaire stelsel? Kortom, doen we die update vóór of na de crash?

Ik heb lang gedacht dat het nog niet te laat was, dat de politiek wijs genoeg zou zijn om voor de totale meltdown de noodzakelijke aanpassingen te doen, al was het maar uit eigenbelang. Maar sinds de zomer van 2016 twijfel ik er steeds meer aan. Natuurlijk is het niet makkelijk een auto te repareren terwijl je ermee rijdt. Maar het is nog veel moeilijker een auto te repareren nadat hij is gecrasht.

Het is begin september 2016 wanneer ik dit schrijf. Sinds enkele dagen woon ik in de voormalige hoofdstad van het fascisme. Gisteren heeft voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland extreemrechts een belangrijke verkiezingsoverwinnig behaald: in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern werd Alternative für Deutschland, een voorheen onbeduidende partij, groter dan de CDU van bondskanselier Merkel.

Als sluitstuk van ‘the summer of our discontent’ kon het tellen. De zomer van 2016 zal sowieso de geschiedenis ingaan als die waarin de westerse democratie keihard tegen haar grenzen aansmakte. Een stompzinnige kiesbelofte in het Verenigd Koninkrijk leidde tot een stompzinnig referendum (één ronde, normale meerderheid, geen bekrachtiging door parlement of regering) met Brexit tot gevolg - de belangrijkste politieke gebeurtenis in Europa sinds de Val van de Muur in 1989.

In de Verenigde Staten schopte een nauwelijks toerekeningsvatbare madman het tot de presidentskandidaat van de Republikeinse partij, daarmee voorgoed de toonaard van het publieke debat in Amerika wijzigend.

Na een mislukte coup vervoegde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan definitief het rijtje van de democratisch verkozen autoritaire leiders waartoe ook Vladimir Poetin en Viktor Orbán behoren. In Brazilië werd een president die ooit de hoop van een continent was, afgezet. Spaanse politici slaagden er na twee verkiezingsrondes nog steeds niet in een regering te vormen.

In Frankrijk, Nederland en Oostenrijk werd steeds duidelijker dat uitgesproken xenofobe partijen bij de volgende stembusgang weleens het hoogste ambt kunnen binnenhalen. En enkele gruwelijke aanslagen van volkomen losgeslagen individuen leidden tot een misselijkmakende heksenjacht op een hele bevolkingsgroep.

Koppel dat aan langlopende uitdagingen als het vluchtelingenvraagstuk, de groeiende ongelijkheid, de fiscale evasie en bovenal het klimaatprobleem, en je vraagt je onwillekeurig af of het westers democratisch stelsel überhaupt nog iets vermag.

Drie jaar geleden waarschuwde ik op de slotpagina’s van mijn essay voor ‘een lange periode van grote instabiliteit’ als we onze democratie niet bij de tijd brachten. Ik wist werkelijk niet dat het zo snel zou gaan. Ik hoopte dat ik mij vergiste. ‘Waar wachten we op?’ schreef ik aan het einde van mijn tekst, ongeduldig maar hoopvol. Ik vraag het mij nog steeds af - maar met steeds minder hoop.
Holly Martins is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 17:32   #2764   link
Jonah
Senior Member
 
Jonah's Avatar
 
Send a message via MSN to Jonah
Quote:
Originally Posted by vAmP View Post
Ik ga eens een Jonahke doen.

Hoezo?
't Is een geverfd stuk straat. Het geeft geen extra veiligheid of ruimte voor fietsers, en geen verplichting of verbod voor auto's. Wat blijft er dan nog over?
__________________
Ge kunt een mening niet echt bullshit noemen. Daarom noemt het ook een mening.
Jonah is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 17:45   #2765   link
vAmP
Señor
 
vAmP's Avatar
 
Location: Leuven/Roeselare
Het is een constante visuele reminder dat er op dat stuk straat wel eens een fietser zou kunnen rijden. Het is natuurlijk geen apart fietspad, maar het is toch veel beter dan niets, of een stippellijn imo. Zo'n stroken moet je niet aanleggen naast een ringweg, maar in een stadscentrum met nauwe straten voel ik me veiligst op zo'n strook.
vAmP is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 18:02   #2766   link
Jonah
Senior Member
 
Jonah's Avatar
 
Send a message via MSN to Jonah
Quote:
Originally Posted by vAmP View Post
Het is een constante visuele reminder dat er op dat stuk straat wel eens een fietser zou kunnen rijden. Het is natuurlijk geen apart fietspad, maar het is toch veel beter dan niets, of een stippellijn imo. Zo'n stroken moet je niet aanleggen naast een ringweg, maar in een stadscentrum met nauwe straten voel ik me veiligst op zo'n strook.
In een stadscentrum ontgaat het nut mij juist volledig, omdat de fietsers zelf daar doorgaans al visuele reminder genoeg zijn, maar tegelijkertijd de autodrukte ook vaak zo groot is dat de auto's daar ook gewoon de plaats zullen innemen die ze ook mogen innemen.
Dat het beter is dan een stippellijn vind ik nogal bizar. Dat zou betekenen dat er effectief een fietspad is, waar auto's niet op mogen.

In een geval als dit kan een suggestiestrook misschien nog nut hebben:Puur om aan te geven dat er in een blinde bocht fietsers zouden kunnen rijden.
__________________
Ge kunt een mening niet echt bullshit noemen. Daarom noemt het ook een mening.
Jonah is offline   Reply With Quote
Old 06-10-2016, 19:47   #2767   link
DaHitch
Resident Curmudgeon
 
DaHitch's Avatar
 
Location: Gent
Fietssugestiestroken hebben wel degelijk een nut.
Ze worden enkel toegepast in straten waar geen plaats is voor een volwaardig fietspad. In de foto die jij post kan geen fietspad worden aangelegd aan beide zijden aangezien er dan geen plaats meer is voor auto's om te kruisen en auto's mogen niet op een fietspad rijden.
Suggestiestroken werken dan wel als een visuele herinnering dat het om een straat gaat waar veel fietsers rijden, maar het werkt ook om de straat visueel smaller te maken, wat in vele gevallen de snelheid tempert. Ik zie in ieder geval zeer vaak dat auto's niet op de suggestiestroken rijden, tenzij om verkeer te laten kruisen. Dat zegt mij dat ze, hoewel ze geen rechten verlenen aan fietsers, wel een effect hebben.
__________________

I don't mean to sound bitter, cold, or cruel, but I am, so that's how it comes out.
Racing is life. Everything else is just waiting.
Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else.
Accelerated movement sharpens the senses, dulls reality, heightens perception, quickens the mind, slows time, purifies travel, transports my being into another world - the place I want to live.
DaHitch is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2016, 11:14   #2768   link
Horla
Senior Member
 
Location: Wetteren
Nadeel: de helft van die suggestiestroken zijn spiegelglad als het heeft geregend.
Horla is offline   Reply With Quote
Old 07-10-2016, 18:08   #2769   link
DaHitch
Resident Curmudgeon
 
DaHitch's Avatar
 
Location: Gent
Dat is niet anders voor zebrapaden en andere wegmarkeringen. En putdeksels.
__________________

I don't mean to sound bitter, cold, or cruel, but I am, so that's how it comes out.
Racing is life. Everything else is just waiting.
Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else.
Accelerated movement sharpens the senses, dulls reality, heightens perception, quickens the mind, slows time, purifies travel, transports my being into another world - the place I want to live.
DaHitch is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2016, 11:35   #2770   link
Horla
Senior Member
 
Location: Wetteren
Maar daar word je niet op verondersteld continue op te fietsen. Ik denk dat je nogal wat auto's gaat horen toeteren als je tijdens de regens naast de suggestiestrook gaat rijden.
Horla is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2016, 19:33   #2771   link
DaHitch
Resident Curmudgeon
 
DaHitch's Avatar
 
Location: Gent
En terecht, uw plaats op de weg is rechts.
Ge moet nu ook zo dramatisch niet doen hé, je doet alsof zo'n strook glad is als ijs als er wat water op ligt.
Met de motor komt ge wel wat andere stoten tegen.
__________________

I don't mean to sound bitter, cold, or cruel, but I am, so that's how it comes out.
Racing is life. Everything else is just waiting.
Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else.
Accelerated movement sharpens the senses, dulls reality, heightens perception, quickens the mind, slows time, purifies travel, transports my being into another world - the place I want to live.
DaHitch is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2016, 20:03   #2772   link
Sepulfly
Tleger waser
 
Sepulfly's Avatar
 
Location: Южный Антверпен
Ma allez, met dunne bandjes over zo'n strook in een bocht is levensgevaarlijk als het nat ligt.
__________________
Life’s journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting ‘Holy shit…what a ride!’
~Hunter S. Thompson
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
Sepulfly is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2016, 20:04   #2773   link
DaHitch
Resident Curmudgeon
 
DaHitch's Avatar
 
Location: Gent
Aan 20km/u? Dan moet het toch wel al een serieuze bocht zijn mijn gedacht.
__________________

I don't mean to sound bitter, cold, or cruel, but I am, so that's how it comes out.
Racing is life. Everything else is just waiting.
Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life; I've been doing it all my life. And it stands up before anything else.
Accelerated movement sharpens the senses, dulls reality, heightens perception, quickens the mind, slows time, purifies travel, transports my being into another world - the place I want to live.
DaHitch is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2016, 08:47   #2774   link
]as]e
↑ psychopaat
 
]as]e's Avatar
 
Location: ↑ hij niet
Quote:
Originally Posted by DaHitch View Post
Ik zie in ieder geval zeer vaak dat auto's niet op de suggestiestroken rijden, tenzij om verkeer te laten kruisen
Hoe zit dat eigenlijk met die suggestiestroken? Mag je als automobilist daar tussen rijden (aka eigenlijk over het midden van't straat)

Lijkt me ook niet echt legaal.
]as]e is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2016, 12:12   #2775   link
Lycas
Senior Member
 
Location: 127.0.0.1
Quote:
Originally Posted by ]as]e View Post
Hoe zit dat eigenlijk met die suggestiestroken? Mag je als automobilist daar tussen rijden (aka eigenlijk over het midden van't straat)

Lijkt me ook niet echt legaal.

Fietssuggestiestrook

Wat?
Een gekleurde (bijvoorbeeld rood-roze) strook of een strook uitgevoerd in een ander materiaal dan de rest van het wegdek duidt een fietssuggestiestrook aan.

suggestiestrook 2

Voor wie?
Een fietssuggestiestrook suggereert een plaats voor de fietser op de rijbaan. Nochtans mag iederen deze strook gebruiken. Automobilisten mogen op de fietssuggestiestrook rijden, soms ook stilstaan en parkeren. Bedoeling van deze strook is vooral om in gemengd verkeer (= voertuigen, fietsen en bromfietsen samen op de rijbaan) automobilisten attent te maken op de aanwezigheid van de fietser op de rijbaan.

Geen voorrang!
Je hebt als fietser aan een kruispunt waar de gewone voorrangsregel van rechts geldt géén voorrang op een fietssuggestiestrook. Let goed op het rijdend verkeer dat van rechts komt!

http://www.pz-vlaamseardennen.be/ver...uggestiestrook
Lycas is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2016, 20:13   #2776   link
Wazeiterna?
Welingelichte bron
 
Wazeiterna?'s Avatar
 
Location: The White House
Calvo vergelijkt N-VA'ers met Trump, Wilders en Le Pen

Zou het misschien geen goed idee zijn om in de Kamer drugstesten af te nemen voor de debatten worden geopend? Die Calvo staat in het begin altijd zo hevig, maar na een tijdje geraakt die niet eens meer uit zijn woorden en begint hij tot vervelens toe alles te herhalen.

Na afloop vindt die misschien zelfs niet eens meer zijn wagen terug.

Ahja, waarschijnlijk heeft em er zelfs gene, onze groene jongen.
__________________

(↑ Ceci n'est pas une menace ↑)
Wazeiterna? is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2016, 10:10   #2777   link
Lycas
Senior Member
 
Location: 127.0.0.1
Dat mobiliteitsbudget is toch een farce ze.

Is dat nu echt kiezen tussen 450 netto en een wagen?
Lycas is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2016, 10:15   #2778   link
Matthias
*snore*
 
Fuck knows.

Normaal gezien zal het eerder iets zijn als: (leasebudget* / 1,34) * (1 - 0,1307) * (1 - 0,535) Al zou je kunnen optimaliseren door stukken van het budget om te zetten in fietsvergoeding of iets dergelijk.

En de werkgever mag het gigantische administratieve kluwen dat er ooit voortvloeit uiteraard weer mooi beheren.

(*): als je het goed doet reken je uiteraard ook de aftrekbaarheid in venn. bel. ook mee in budget, etc.
Matthias is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2016, 10:53   #2779   link
DontLikeJelly
Senior Member
 
DontLikeJelly's Avatar
 
Location: Leuven
Quote:
Originally Posted by Wazeiterna? View Post
Zou het misschien geen goed idee zijn om in de Kamer drugstesten af te nemen voor de debatten worden geopend? Die Calvo staat in het begin altijd zo hevig, maar na een tijdje.
Bijna letterlijk Trump over Hillary quoten? Grap of dom?
DontLikeJelly is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2016, 10:54   #2780   link
CSM
Kaat 4 lyfe
 
CSM's Avatar
 
Quote:
Originally Posted by Wazeiterna? View Post
Calvo vergelijkt N-VA'ers met Trump, Wilders en Le Pen

Zou het misschien geen goed idee zijn om in de Kamer drugstesten af te nemen voor de debatten worden geopend? Die Calvo staat in het begin altijd zo hevig, maar na een tijdje geraakt die niet eens meer uit zijn woorden en begint hij tot vervelens toe alles te herhalen.

Na afloop vindt die misschien zelfs niet eens meer zijn wagen terug.
Ahja, waarschijnlijk heeft em er zelfs gene, onze groene jongen.
De Wever is effectief supporter voor de Republikeinen, en de N-VA wil al lang het cordon sanitair doorbreken en met het Vlaams Belang besturen. Als je dan hun anti-immigratie en anti-Europa discours bekijkt, zit hij er dicht bij.
CSM is offline   Reply With Quote
Reply

  Shrimp Refuge Forums > Shrimp Town > Shrimp Town

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 12:05.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.