Go Back   Shrimp Refuge Forums > Shrimp Town > Shrimp Town

Reply
 
Thread Tools
Old 17-10-2008, 15:17   #101   link
The_Imagizer
Knuffelbeer
 
The_Imagizer's Avatar
 
Location: Gent
Een reactie op de open brief van LVSV, CDS, Jong-NVA en KVHV:

Quote:
Actie van de linkse studentenverenigingen

Op dinsdagavond 7 oktober organiseerde de extreemrechtse, niet door de UGent erkende Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) voor het eerst een debat in een Gents universitair gebouw. Een brede coalitie van linkse en progressieve verenigingen (ABVV-Jongeren, Actief Linkse Studenten, Anarchistisch Kollektief, Animo Gent, Comac, Flux, Gras, Rood Ugent en Vonk: Marxistische Studenten) besloot om tegen deze activiteit met vereende krachten op vreedzame wijze te protesteren. Zo'n 300 studenten vormden een levende muur voor de hoofdingang van de Blandijn en verhinderden zo dat de auditoria van de UGent een spreekbuis van het extreemrechtse gedachtegoed werden.

Ook Philip Dewinter, één van de sprekers op de NSV-activiteit, werd de toegang tot het gebouw ontzegd. Dewinter had echter een troep activisten van Voorpost meegbracht en aarzelde niet om, ondanks het pleidooi van de rector en de politie om afzijdig te blijven, een charge uit te voeren naar de studenten die de toegang blokkeerden. Hun agressie bracht een element van geweld in de vredevolle actie. Studenten werden geslagen en aarzelden niet om zichzelf te verdedigen en Dewinters persoonlijke knokploeg terug te dringen. Het straatgeweld van Voorpost spaarde zelfs de rector niet. De charge van Voorpost was zelfs zo hevig dat de politie het waterkanon op Dewinter & co losliet om hen van de studenten weg te drijven.


Desinformatie

Niettegenstaande de agressieve rol van Dewinter deelde deze doodleuk aan de camera mee dat het de linksen waren die met hun gewelddaden een aanslag op de vrije meningsuiting vormen. De linkse organisators van de actie zouden door het verhinderen van een debat van de NSV zélf totalitair en fascistisch zijn. De rechtse verenigingen binnen het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) van de UGent, met name LVSV, CDS, Jong-NVA en KVHV, namen algauw Dewinter zijn retoriek over en veroordeelden en bloc de linkse actie omdat deze “gewelddadig” zou zijn en “de vrije meningsuiting” niet zou respecteren.

Tot onze verbijstering stellen we vast dat het rechtse blok niet alleen een hetze tegen de organisatoren van de protestactie op touw zet, maar ook direct politiek profijt wil trekken uit het jammerlijke en incidentele geweld dat tijdens de vreedzaam bedoelde blokkade voorviel. Onder het mom van de “bescherming van de vrije meningsuiting” schreef het rechtse blok een open brief naar de rector, met de bedoeling hem onder druk te zetten om de linkse en progressieve verenigingen uit het PFK te schorsen. Het is een schande hoe zij de gebeurtenissen van 7 oktober naar hun hand trachten te zetten in plaats van mee te werken aan de strijd tegen de opgang van extreemrechts in onze universiteit. Wij hopen dan ook dat de rector zich niet laat intimideren door deze “goede schoonzonen van de democratie”, maar de egoïstische motieven van deze aasgieren van de vrije meningsuiting doorprikt.


Geweld

De intentie van de linkse en progressieve coalitie werd van bij het begin via pamfletten en affiches duidelijk gesteld: vreedzaam actievoeren. Helaas dacht het extreemrechtse kamp hier anders over. Zowel de politie als het aanwezige academisch personeel kan van het geweld van Voorpost en NSV getuigen en het verslag van de Dienst Gebouwen over het verloop van de actie brengt een helder relaas van hun baldadigheden.

Hoewel de verenigingen die de protestactie organiseerden op geen enkele wijze gewelddadigheden hebben gestimuleerd, drukken zij toch hun spijt uit voor de aanwezigheid van geweld op de universitaire gronden en de geleden fysieke en morele schade.


Vrije meningsuiting

In haar open brief stelt het rechtse blok, als een echo van Dewinter, dat het verhinderen van de activiteit van de NSV een aanval is op een grondrecht, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Wij stemmen in met de verklaring van de rechterzijde dat vrije meningsuiting een basisrecht is, maar we nuanceren dit onmiddellijk: vrije meningsuiting is niet absoluut. Het feit dat de Belgische wetgeving negationisme en racisme bestraft, toont aan dat er grenzen zijn aan de door het Vlaams Belang en rechts gecelebreerde “vrije meningsuiting”. Vrije meningsuiting houdt op wanneer zij de fundamenten die deze vrijheid van mening garanderen, ondergraaft, en een excuus wordt om ongelijkheid en discriminatie te promoten. Artikel 17 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat onder andere de vrijheid van meningsuiting verdedigt, stelt immers: “Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige
activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.”

Als bewuste studenten mogen we echter niet passief afwachten tot onze "democratische rechtstaat" zijn werk doet. Wegens de angst voor aanslepende gerechtelijke acties en procedures voelt de universiteit zich verplicht haar auditoria voor extreemrechts open te stellen, zelfs al houdt dit een smet in op haar blazoen van pluralisme en verdraagzaamheid. Het toelaten van een niet-erkende en extreemrechtse vereniging zoals de NSV schept een gevaarlijk precedent en kan door andere, nog extremere organisaties (Blood & Honour bijvoorbeeld) als argument worden aangehaald om zich een toegang te forceren tot onze universiteit. De linkse verenigingen klagen de rechtsonzekerheid van onze universiteit aan en stellen dat acties zoals wij die op dinsdag 7 oktober gevoerd hebben, momenteel het enige middel vormen om discriminatie, onverdraagzaamheid en het extreemrechtse gedachtegoed binnen de UGent tegen te houden. Het argument van "vrije meningsuiting" is in deze context slechts een excuus voor
passiviteit en tolerantie van de intolerantie.


Aard van de NSV

"Nen amadees, ne marokkaan, Ne kraker en ne nikkeriaan, Ne kommunist, ne vreemde tist, Die zwieren we al in hun kist... "
"Ne vuile jood, ne maoïst, Ne franskiljon en ne socialist, Den BRT en 't syndicaat, Die benen we uit tot op de graat!"
- Strofes uit een klassiek NSV-lied (De Morgen, 8-10-2005)

Laten we er geen doekjes om winden: de NSV is een fascistoïde organisatie met een geschiedenis van geweld, intimidatie en racisme. Enkele jaren geleden bezette de NSV een tijdlang studentenhuis De Brug. Ze joegen studenten en personeel naar buiten en vielen het lokaal van Verkeerd Geparkeerd (holebivereniging) binnen. Een aantal NSV-leden werden gearresteerd. Verder verdedigt de NSV openlijk homofobe en racistische ideeën. Zo nodigde NSV-Gent enkele jaren geleden Guillaume Faye uit als spreker, die voordien vooroordeeld was wegens het aanzetten tot racistisch geweld.

Ook heden blijft de NSV in woord en daad vasthouden aan het extreemrechtse gedachtegoed. In april dit jaar namen verscheidene NSV-leden deel aan de beruchte Eurorus meeting, waar onder andere voormalig KKK-leider David Duke op uitgenodigd was. Frederik Ranson, lid van de nationalistische studenten, was medeorganisator van deze meeting. De linkse en progressieve verenigingen stelden een dossier op met de historische en contemporaine wandaden van de NSV, dat op www.geennsv.be kan worden geraadpleegd.

Vanwege de fascistische en racistische aard van de NSV, vanwege de morele verplichting die vanuit de ethische code en de antidiscriminatieverklaring van de UGent uitgaat, vanwege het precedent dat de aanwezigheid van deze extreemrechtse organisatie op universitaire gronden zou scheppen, hebben de linkse en progressieve verenigingen beslist om de activiteit van de NSV te blokkeren. Niet om de vrije meningsuiting met voeten te treden, maar wel integendeel: om haar te vrijwaren.


Ondertekenaars: Actief Linkse Studenten, Anarchistisch Kollektief, Animo Gent, Comac, Gras, Rood Ugent, Vonk: Marxistische Studenten
@Rufus: Bedenkingen bij onze vreedzame bedoelingen, terwijl de andere zijde degene was die er gewapend stond. Kwenieze.
__________________
Een pilletje voor de pep
The_Imagizer is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2008, 15:24   #102   link
ran
Senior Member
 
ran's Avatar
 
Location: Antares
Quote:
Originally Posted by Radje View Post
Ik blijf erbij dat als de rector zoiets heeft goedkeurd de zogezegde slimmere en intelligentere deel van de politieke kant, zoals de meeste van links en klein links zichzelf benoemen, verstandiger had moeten zijn en het gewoon hadden moeten laten doorgaan.
Dat is natuurlijk de grote fout van links - ook van Obama en de linkse liberalen in het algemeen in de US. Ze denken dat ze slimmer zijn dan rechts, omdat daar nu eenmaal ook marginale VB'ers en bange opatjes terechtkomen (of in de US chistenfundamentalisten en rednecks). Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Ze hebben misschien iets vaker gestudeerd, ja. Maar jezelf slimmer vinden is sowieso niet al te intelligent. En de langerekte "bwaahahaha die republikeinen zijn zo dom" is imo ook niet echt verstandig.

De rest van uw post vertelt denk ik een beetje hetzelfde - en dat is ook wat ik denk, dat het niet verstandig is om extreem-rechts allemaal over dezelfde kam te scheren, en om hen kansen te geven op publiciteit.

Alleen uw laatste zin is jammer ook wat het aanvoelen van Rufus, denk ik... Het is niet omdat je mondiger bent, dat je daarmee "uw zaak" perse verder vooruithelpt - je kan ook mensen totaal doen dichtklappen en mogelijkheid tot dialoog verliezen.

Dat is gedeeltelijk wat er bij Rufus gebeurt (en misschien LDD in het algemeen) - het lijkt wel alsof links een soort gepriviligeerde status heeft die alles mogen. Dat is imo ook niet waar.

Gewoon de feiten - en die zijn dat er een hoop studenten Blandijn bezet hadden, en dat de tegenpartij gechargeerd heeft (ook al had dewinter gezegd dat het vreedzaam ging zijn), en dat degenen die opgesloten zaten in dat auditorium wapens bijhadden en een gat in de deur hebben geklopt.

Je mag kritiek hebben op de studenten, ja. Maar blijf het vooral een beetje in perpectief zien.

En durf bang zijn van een belangrijke Vlaamse politicus die zich laat omringen door mensen die KKK-leiders in huis halen en zich wapenen.
__________________
It's extraordinary how we go through life with eyes half shut, with dull ears, with dormant thoughts. Perhaps it's just as well; and it may be that it is this very dullness that makes life to the incalculable majority so supportable and so welcome. Nevertheless, there can be but few of us who had never known one of these rare moments of awakening when we see, hear, understand ever so much — everything — in a flash — before we fall back again into our agreeable somnolence.
ran is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2008, 15:27   #103   link
Matthias
*snore*
 
Mehehe, lollig om zien hoe die "bezetting" van de Brug nu opgerakeld wordt. Dat was heus geen geweldadige bedoening (al was er onderhuids veel agressie bij die mannen, troebele jeugd zeker?), de enige materiële schade werd doen aangericht door een berucht links stuver -- uit onhandigheid, niet intentioneel, twas een beetje van een lompen boer.

Wat toen wél opviel is dat heel die actie gestuurd werd door een zwijgzame heer in maatpak en lange frak. Ik neem aan dat ze dit keer ook weer maar de domme stromannetjes waren van andermans bedoelingen.
Matthias is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2008, 22:47   #104   link
starman
heeft een onfris idee
 
Quote:
En durf bang zijn van een belangrijke Vlaamse politicus die zich laat omringen door mensen die KKK-leiders in huis halen en zich wapenen.
Alleszins leuk dat je meegaat met je trends en de bevolking angst probeert in te boezemen. Cheney kan trots op je zijn.

Zo zal ik ook eens een leuke link aanhalen.
Anarchistisch kollektief zal wel graag mensen van de PvdA bij hen laten slapen, mensen van de PvdA die maar al te graag mensen van de AEL in hun bed hadden.
Mensen van AEL die er openlijk voor uit kwamen Hamas te steunen.

Durf dan ook maar bang te zijn van een studentenvereninging die zich inlaat met een politieke partij die zich openlijk heeft uitgesproken pro Hamas.

Maar Hamas zijn de goeierds waarschijnlijk. Kinderen indoctrineren, zelfmoordaanslagen, raketjes op sderot.

Quote:
Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Ze hebben misschien iets vaker gestudeerd, ja. Maar jezelf slimmer vinden is sowieso niet al te intelligent.
Hangt er ook van af hoe je het bekijkt. Welke academische velden staan het meest bekend voor hun linkse aangang? Degene die ook het meest afhankelijk zijn van de staat. In de faculteit economie zitten er anders maar weinig linkse rakkers. Het is nogal wiedes dat pol en soc er vol van zit. Wat zouden ze zijn zonder een groot staatsapparaat? Idem met andere richtingen waar er weinig werk van te vinden is in de privé. Selfserving interests my dear.

Edit : er een beetje de vijandige toon uitgehaald. Kprobeer er aan te werken
Maar moeilijk als mijn bloed steeds kookt bij het lezen van Ran zijn posts.

Last edited by starman; 17-10-2008 at 22:54.
starman is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2008, 23:46   #105   link
starman
heeft een onfris idee
 
Quote:
Ik vind het eigenlijk wel straf dat er nu niemand dezelfde verontwaardiging tegenover Dewinter en zijn entourage uit, dan tegenover de linkse studenten - van wie de verantwoordelijkheid volgens die mail toch eerder beperkt is...

Starman, grijp uw kans... Rufus? Radje?

LDD zou bijvoorbeeld verboden wapenbezit in de entourage van een populaire politicus toch wel heel sterk mogen veroordelen, imo...
Ik ging me inhouden maarja.

Wat me frappant aan de mail lijkt.
Vree onpartijdig was de Ugent anders niet.
Ze laten wel een debat van de NSV toe. Maar NSV sympathisanten worden aan de deur geweigerd door veiligheidsagenten terwijl het AK rustig meubeltjes op mekaar kan stapelen, een brandblusapparaat kan leegspuiten en mensen kan opsluiten.
Partijdigheid 1 en probeer die maar keer te ontkennen.

Ten tweede, men zag natuurlijk enkel maar dat enkele NSV'ers boksbeugels aantrokken.
Over hoe men bakstenen uit de blackblockeres hun handen heeft mogen nemen alweer geen woord.
Per ongeluk overgekeken of partijdigheid 2?

En om eens met hetzelfde lame argument op de proppen te komen als gij waarom ik niet vroeger reageerde.
Eerst den sympathieken afhangen en nu weer vies doen
Snap je dan niet dat je een manipulator eerste klas bent?
(Of hoe jij een gelijkaardig argument pareerde door volledig naast de kwestie te gaan)

Soit, het is toch een eindeloze discussie, het is moeilijk om mij er te van weerhouden maar ik ga keer proberen zie.
Met een beetje (veel) chance was vorig jaar mijn laatste jaar Ugent en wie weet ook mijn laatste jaar België en kunde gulder in alle gemak verdertimmeren aan de ondergang van de belgische sossenstaat
starman is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 07:17   #106   link
The_Imagizer
Knuffelbeer
 
The_Imagizer's Avatar
 
Location: Gent
Quote:
Originally Posted by starman View Post
Alleszins leuk dat je meegaat met je trends en de bevolking angst probeert in te boezemen. Cheney kan trots op je zijn.

Zo zal ik ook eens een leuke link aanhalen.
Anarchistisch kollektief zal wel graag mensen van de PvdA bij hen laten slapen, mensen van de PvdA die maar al te graag mensen van de AEL in hun bed hadden.
Mensen van AEL die er openlijk voor uit kwamen Hamas te steunen.

Durf dan ook maar bang te zijn van een studentenvereninging die zich inlaat met een politieke partij die zich openlijk heeft uitgesproken pro Hamas.

Maar Hamas zijn de goeierds waarschijnlijk. Kinderen indoctrineren, zelfmoordaanslagen, raketjes op sderot.


Hangt er ook van af hoe je het bekijkt. Welke academische velden staan het meest bekend voor hun linkse aangang? Degene die ook het meest afhankelijk zijn van de staat. In de faculteit economie zitten er anders maar weinig linkse rakkers. Het is nogal wiedes dat pol en soc er vol van zit. Wat zouden ze zijn zonder een groot staatsapparaat? Idem met andere richtingen waar er weinig werk van te vinden is in de privé. Selfserving interests my dear.

Edit : er een beetje de vijandige toon uitgehaald. Kprobeer er aan te werken
Maar moeilijk als mijn bloed steeds kookt bij het lezen van Ran zijn posts.
Euh, anarchisten die graag met commies omgaan?
Get your fact's right. Ik ben zowat de gigantische uitzondering van een commie die met de anarchisten mee vergaderd/actie voert, maar het heeft ook ff geduurt voor ze mij vertrouwden hoor, ik ging gewoon sowieso al enorm vaak in hun milieu om. Anarchisten en commies zijn sinds kronstad (of hoe het ook noemde, daar waar het rode leger anarchisten onderdrukt heeft) behoorlijk 'vijandig' tov elkaar.

Je kan dan beter gewoon bitchen op COMAC, die organiseerden ook mee hoor.

Quote:
Originally Posted by starman View Post
Ik ging me inhouden maarja.

Wat me frappant aan de mail lijkt.
Vree onpartijdig was de Ugent anders niet.
Ze laten wel een debat van de NSV toe. Maar NSV sympathisanten worden aan de deur geweigerd door veiligheidsagenten terwijl het AK rustig meubeltjes op mekaar kan stapelen, een brandblusapparaat kan leegspuiten en mensen kan opsluiten.
Partijdigheid 1 en probeer die maar keer te ontkennen.

Ten tweede, men zag natuurlijk enkel maar dat enkele NSV'ers boksbeugels aantrokken.
Over hoe men bakstenen uit de blackblockeres hun handen heeft mogen nemen alweer geen woord.
Per ongeluk overgekeken of partijdigheid 2?

En om eens met hetzelfde lame argument op de proppen te komen als gij waarom ik niet vroeger reageerde.
Eerst den sympathieken afhangen en nu weer vies doen
Snap je dan niet dat je een manipulator eerste klas bent?
(Of hoe jij een gelijkaardig argument pareerde door volledig naast de kwestie te gaan)

Soit, het is toch een eindeloze discussie, het is moeilijk om mij er te van weerhouden maar ik ga keer proberen zie.
Met een beetje (veel) chance was vorig jaar mijn laatste jaar Ugent en wie weet ook mijn laatste jaar België en kunde gulder in alle gemak verdertimmeren aan de ondergang van de belgische sossenstaat
de flikken waren het er zelf mee eens dat nog ff opsluiten de enigste manier was om groot geweld te ontwijken, ik vind dat we dat goed aangepakt hebben. Er is overigens maar 1 baksteen moeten verwijderd worden, en dat heb ik (zo'n gemaskerde marginaal met een kap op) dan nog gedaan. Ik keur het af, natuurlijk, maar de kloten met hun staven/matrakken aan de andere zijde had ik meer problemen mee. Toen ik iemand zijn metalen staaf (ze hadden er een vuilbak voor gesloopt) wou afpakken zei hij pissed tegen mij: "gij hebt duidelijk nog nooit slaag gehad van die mannen zeker?!?". Z'n gezicht zag er nogal toegetakeld uit, en ik kon er eigenlijk weinig tegen inbrengen, hij had gelijk. Moest het tot vechten komen, ik zou er ook niet graag staan zonder iets om terug te vechten.

Iets dat hier ook wat teveel onderschat wordt: op die moment was het eigenlijk echt wel war-zone in de blandijn: vooral NSV ging vooraf al uit van een gevecht, en was voorbereid. Dat wij er rekening mee hadden gehouden en black blokkers hadden uitgenodigd is eigenlijk hetgene dat het zo rustig heeft gehouden. (liever hen opgesloten dan super-opgewonden met matrakken en whatnot tussen een bende linkse tegenbetogers, niet dan?)

Zonder hen was op een bepaald moment het NSV buiten gebroken uit hun auditorium, en let's face it (zonder met de vinger te wijzen in deze zin): er waren echt zwaar gewonden gevallen langst beide zijden dan.

edit: en ze zijn binnen geraakt langst de ingang die het unief zogezegd 'bewaakte' hoor. Niet dat ik het die 2 mannen kwalijk neem niet tussen te komen als 30 NSV'ers de deur forceren...

En toen we meubeltjes aan't stapelen waren zijn ze van't unief weldegelijk komen klagen hoor, vooral over kasten die we plat gelegd hadden. We hebben ze dan ook terug rechtgezet enal, daar niet van.
__________________
Een pilletje voor de pep

Last edited by The_Imagizer; 18-10-2008 at 07:51.
The_Imagizer is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 09:03   #107   link
Matthias
*snore*
 
Quote:
Originally Posted by starman View Post
Vree onpartijdig was de Ugent anders niet.
Kunt het hoofd veiligheid van de unief écht geen partijdigheid verwijten, enorm correct dame. Een meter zestig en fervent frequenteerder Beerschots spionkop, trouwens, me dunkt dat je daar leert omgaan met de ietwat rechtsere kant van de maatschappij. Voor zover ik weet is de veiligheidsdienst dan ook op geen enkel moment actief tussengekomen in het voordeel van een van de partijen (het afsluiten van zij- en kelderingangen om het overzicht te bewaren kan je hen bezwaarlijk kwalijk nemen).

Je zou er trouwens versteld van staan hoeveel proffen van de faculteit economie van een rode of ACV-strekking zijn. Kennis van een systeem impliceert niet noodzakelijk adoratie.
Matthias is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 10:24   #108   link
Henry VIII
I am the fuck you man.
 
Henry VIII's Avatar
 
Location: 2nd 360 CPU-core to the right
Sorry dat ik dit 'Zwam'-niveau in 'Offline' moet etaleren, maar:
Die linkse weners, die zich hier ook in de slachtofferrol willen steken, zijn gewoon zelf wat ze de andere partij(en) verwijten, namelijk onverdraagzaam, populistisch en agressief.

Ik zie niks mis met zo'n debat op de unief, als die anderen (linksen) dat mogen, dan mag NSV dat toch ook zeker, ik zie het probleem niet. Een debat is een gedachtewisseling, iets vreedzaam en constructief (of dat zou toch moeten). Al die hetze er rond lijkt wel één grote PR-stunt te zijn van beide kampen.
Henry VIII is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 10:29   #109   link
The_Imagizer
Knuffelbeer
 
The_Imagizer's Avatar
 
Location: Gent
nog zo iets dat we blijkbaar niet duidelijk genoeg gemaakt hebben: we hadden niets tegen het debat.

Het was het feit dat de toch wel zeer extreem-rechtse vereniging NSV iets binnen uniefs-gebouwen organiseerde dat we wilden tegenhouden.

Het debat zelf heb ik/hadden we geen probleem mee. Hell, ik had zelfs wel eens willen horen wat ze te vertellen hadden. Ik ben er overigens over aan't peizen om die NVA'er eens uit te nodigen voor een debat, het zag er een redelijke en vriendelijke mens uit. (en het was zo schattig hoe hij met zijn zakje vol documenten klaagde dat hij zich zo goed voorbereid had voor niets )
__________________
Een pilletje voor de pep
The_Imagizer is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 10:40   #110   link
ibaun
dr. Nuclear Scientist
 
ibaun's Avatar
 
Location: Maarkedal
Quote:
Originally Posted by Matthias View Post
Kunt het hoofd veiligheid van de unief écht geen partijdigheid verwijten, enorm correct dame. Een meter zestig en fervent frequenteerder Beerschots spionkop, trouwens, me dunkt dat je daar leert omgaan met de ietwat rechtsere kant van de maatschappij. Voor zover ik weet is de veiligheidsdienst dan ook op geen enkel moment actief tussengekomen in het voordeel van een van de partijen (het afsluiten van zij- en kelderingangen om het overzicht te bewaren kan je hen bezwaarlijk kwalijk nemen).
Ik ging juist hetzelfde zeggen zie. Ik denk niet dat er iemand meer onpartijdig is in deze materie als ons Dominique. Als ik iemand's standpunt moet volgen als buitenstaander, dan is het de hare wel.
ibaun is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 11:23   #111   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Quote:
Originally Posted by The_Imagizer View Post
nog zo iets dat we blijkbaar niet duidelijk genoeg gemaakt hebben: we hadden niets tegen het debat.

Het was het feit dat de toch wel zeer extreem-rechtse vereniging NSV iets binnen uniefs-gebouwen organiseerde dat we wilden tegenhouden.
Man toch, beseft gij dan écht niet dat ge uzelf in twee opeenvolgende zinnen tegenspreekt?

Voor de rest lijkt mij dat verslag van het hoofd van de veiligheid van de UGent wel een redelijk plausibel verloop van de feiten. Het lijkt mij ook dat gelijk wie met een beetje verstand zo'n verloop had kunnen zien aankomen en dat het dus een veel beter idee geweest was om die mensen gewoon een lokaal te gunnen waar ze even een paar uur tegen zichzelf kunnen zeggen hoe ongelooflijk fantastisch ze wel niet zijn.
Guns is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 12:19   #112   link
The_Imagizer
Knuffelbeer
 
The_Imagizer's Avatar
 
Location: Gent
was het debat door jong-nva georganiseerd hadden we het niet geblokkeerd weetwel.

Begrijpend lezen, ze geven het toch nog niet genoeg op school precies.
__________________
Een pilletje voor de pep
The_Imagizer is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 12:22   #113   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Als dat uw intentie was, schrijf dan "een debat" en niet "het debat". Als je dat een belachelijk argument vindt, slik dan die comment over "begrijpend lezen" ook maar meteen weer in, of je geeft mij (weeral) gelijk.
Guns is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 12:25   #114   link
The_Imagizer
Knuffelbeer
 
The_Imagizer's Avatar
 
Location: Gent
niet bepaald. Dat debat, exact zoals het was, zou niet geblokkeerd zijn moest het door een meer toelaatbare vereniging georganiseerd zijn geweest. Dus idd, niets tegen "een debat", maar ook niets tegen "het debat".

Pwnd, en dat terwijl ik al bijna 30u wakker ben, ha!
__________________
Een pilletje voor de pep
The_Imagizer is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 12:26   #115   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Haja, ge waart dus niet tegen "het" debat, exact zoals het was, als dat debat een geheel ander debat was geweest.

'k Zou keer mijn bedje opzoeken als ik u was, 't zal u goed doen.
Guns is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 12:40   #116   link
The_Imagizer
Knuffelbeer
 
The_Imagizer's Avatar
 
Location: Gent
nee jong, het debat, exact zoals het zou zijn, maar zonder de extreem rechtse organisator NSV. Ma soit, als ge niet wil lezen wat ik typ moet ik ook geen moeite meer doen he.

En ja ik moet eens gaan slapen, daar niet van, merci voor de tip.
__________________
Een pilletje voor de pep
The_Imagizer is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 13:24   #117   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Quote:
Originally Posted by The_Imagizer View Post
nee jong, het debat, exact zoals het zou zijn, maar zonder de extreem rechtse organisator NSV.
Hopeloos geval maat, serieus.
Guns is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 13:36   #118   link
Jonah
Senior Member
 
Jonah's Avatar
 
Send a message via MSN to Jonah
Quote:
Originally Posted by The_Imagizer View Post
nog zo iets dat we blijkbaar niet duidelijk genoeg gemaakt hebben: we hadden niets tegen het debat.
Oh, maar het was al lang duidelijk genoeg dat in jouw/jullie logica de geuite mening an sich van ondergeschikt belang is tegenover de persoon/groep die de mening uit, of zelfs enkel maar ervoor ijvert om iemand anders die mening te laten uiten. Mocht je dát nu eens kunnen beargumenteren, dan mag je "pwnd" bovenhalen. Maar 'k zou er nu toch nog even mee wachten.
Jonah is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 13:44   #119   link
ran
Senior Member
 
ran's Avatar
 
Location: Antares
Is dat niet net wat alle politieke partijen al zo'n 16 jaar doen? Toch een vorm ervan: extreem rechts niet deel laten nemen aan de organisatie van de openbare ruimte.

pwnd?

Oh, en starman, KKK vergelijken met Hamas, sterk bezig...
__________________
It's extraordinary how we go through life with eyes half shut, with dull ears, with dormant thoughts. Perhaps it's just as well; and it may be that it is this very dullness that makes life to the incalculable majority so supportable and so welcome. Nevertheless, there can be but few of us who had never known one of these rare moments of awakening when we see, hear, understand ever so much — everything — in a flash — before we fall back again into our agreeable somnolence.
ran is offline   Reply With Quote
Old 18-10-2008, 13:48   #120   link
Jonah
Senior Member
 
Jonah's Avatar
 
Send a message via MSN to Jonah
Quote:
Originally Posted by ran View Post

pwnd?
Met het "mazijdoendadook!"-argument? Kom kom, Ran .

Nog los van het feit dat je vergelijking sowieso nogal scheef is. Het VB zit toch in een paar parlementen en gemeentebesturen, neen?
Jonah is offline   Reply With Quote
Reply

  Shrimp Refuge Forums > Shrimp Town > Shrimp Town

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 11:47.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.