Go Back   Shrimp Refuge Forums > Spelletjes > Forum Games

Reply
 
Thread Tools
Old 21-03-2014, 11:27   #1   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
[OOC] [Paranoia] Robot-Imana-665-C

Paranoia - Troubleshooters

Introductie
Het is tijd voor een nieuw forum game! Gezien ik de laatste tijd wat aan het waden ben door het RPG genre (Eclipse Phase, Fate Core, ...) zou ik graag het formaat eens uittesten op een forum! Fidoh heeft al eens een poging onderneming met Pathfinder, maar ik probeer het eens met een andere RPG, namelijk Paranoia!

Waarom Paranoia? Wel, omdat het natuurlijk verplicht FUN is! Hoe kan het dan ook anders dan leuk zijn, nietwaar? Maar ook omdat het een RPG is die zich ertoe leent snel gedaan te zijn. Jullie spelen immers niet alleen met elkaar, maar ook tegen elkaar! Verwacht geen RPG waar jullie als helden uit de hoek komen en heroïsche daden zullen beleven. Nee. Paranoia draait rond verraad, sluwheid en de anderen een stap voor te zijn. Alles in de naam van onze grote vriend De Computer! Maar laat ik het rulebook zelf eens quoten:
Hide voor copyright stuff:

Regels
Het enige dat jullie hoeven te weten van de regels betreft het aanmaken van een personage! In al mijn hoedanigheid als GM, geef ik jullie de kans om dit zelf te doen, maar voor we daar mee in detail gaan, wil ik jullie graag doorverwijzen naar de rulebook.

Enkel de pagina's 1 tot 40 zijn voor de spelers. Het opzoeken van de regels voor de GM is strict verboden en het tonen van enige kennis van die regels wordt beschouwd als verraad aan De Computer.
[Lees aub zeker NIET de missies die in het boek staan (pagina's 171 en hoger), als jullie toch de volledige regels willen opzoeken]

De belangrijkste regels voor jullie zijn dus die voor het aanmaken van een personage en die zal ik hier ook uit de doeken doen.

Aanmaken van personage.
1. Naam en Geslacht
Jouw naam heeft het formaat:
[Voornaam]-[Toegangsniveau]-[Thuissector]-[kloon nummer]

Jullie beginnen allemaal op Toegangsniveau Rood (R) en met jullie eerste kloon (de Eerste). De Thuissector is 3 letters lang en mag je vrij kiezen, net als je Voornaam. Een voorbeeld:
Billy-R-DFG-1

Geslacht is niet zo van belang. Onze goede vriend, De Computer erkent de gelijkwaardigheid van man en vrouw!

2. Vaardigheden
Er zijn 6 vaardigheden, onderverdeeld in 3 kennisvaardigheden en 3 actievaardigheden.
De drie kennisvaardigheden zijn: Hardware, Software en Wetware.
De drie actievaardigheden zijn: Management, Stealth en Violence.
De skills worden gewaardeerd van 1 tot 20 en in mijn goedheid laat ik jullie de keuze hoe ze te verdelen. Er zijn twee opties:
 • Optie 1: Random. Je gooit per skill een d20 en kent het resultaat gedeeld door 2 (afgerond naar boven) toe aan die skill. Als je resultaat lager is dan 4, dan mag je 4 nemen als resultaat.
 • Optie 2: Custom. Je verdeelt 40 punten over je vaardigheden. Geen enkele vaardigheid mag lager zijn dan 4 of hoger dan 10. Elk punt dat je gebruikt verhoogt een vaardigheid met 1.

3. Specialiteiten
Je kunt binnen een vaardigheid ergens in gespecialiseerd zijn. Sommige specialiteiten zijn vitaal, gewoon of beperkt.

Iedereen heeft 1 verplichte vitale specialiteit, namelijk Energy Weapons (onder Violence). Dit geeft je een +4 bovenop je Violence vaardigheid voor het gebruik van bvb lasers.

Iedereen mag 6 gewone specialiteiten kiezen. Deze geven je eveneens een +4 bovenop de standaard vaardigheid. (Dus je hebt bvb een Management vaardigheid van 5 en je kiest Bootlicking as specialiteit, dan heb je voor Bootlicking een 9). Je mag maximum 3 dergelijke specialiteiten per skill kiezen en je bent niet verplicht van er 6 te kiezen, maar het weigeren van De Computer diens generositeit kan wel aanzien worden als insubordinatie!
Wanneer je een gewone specialiteit kiest binnen een bepaalde vaardigheid, moet je ook een zwakte kiezen. Dit is extra gewone specialiteit die je zwakte aangeeft en die je een waarde van 1 (in totaal) geeft voor die specialiteit.

Daarnaast zijn er nog 6 beperkte specialiteiten. Dit zijn specialiteiten die slechts op een beperkte situatie, persoon of group personen (buiten De Computer en jouw mede Troubleshooters) van toepassing zijn. Deze geven je een +6 bovenop je basis vaardigheid. We zullen deze in het begin open laten en als je gedurende het spel een wilt gebruiken, vullen we die in. Vanaf dan is die gekozen.

Nu volgt een lijst van specialiteiten. In het rulebook begint die op pagina 13. En daar staan ze ook uitegelegd. Ze geven ook een voorbeeld voor beperkte specialiteiten per vaardigheid.
 • Management: Bootlicking, Chutzpah, Con Games, Hygiene, Interrogation, Moxie, Oratory
 • Stealth: Concealment, Disguise, Scam Radar, Security Systems, Shadowing, Sleight of Hand, Sneaking, Surveillance
 • Violence: Agility, Demolition, Energy Weapons, Field Weapons, Fine Manipulation, Hand Weapons, Projectile Weapons, Thrown Weapons, Unarmed Combat, Vehicular Combat
 • Hardware: Bot Ops and Maintenance, Chemical Engineering, Electronic Engineering, Habitat Engineering, Mechanical Engineering, Nuclear Engineering, Operate Heavy Machinery, Vehicle Ops and Maintenance, Weapon and Armour Maintenance
 • Software: Bot Programming, C-Bay, Cryptography, Data Analysis, Data Search, Financial Systems, Hacking, Multicorder Operations, Operating Systems, Vehicle Programming
 • Wetware: Biosciences, Bioweapons, Cloning, Medical, Outdoor Life, Pharmatherapy, Psychotherapy, Suggestion
4. Dienstgroep
Een dienstgroep is de groep waar jullie tot dusver in dienst waren. Je bent nu op part-time gezet om jullie taak als Troubleshooter uit te kunnen voeren. Dit wordt random bepaalt en ik zal dit voor jullie doen, gezien dit gewoon rollen is! Dit zijn de dienstgroepen:
 • Armed Forces
 • Central Processing Unit
 • HPD & Mind Control
 • Internal Security
 • Production, Logistics & Commissary
 • Power Services
 • Research & Design
 • Technical Services

5. Service Group Specialiteit
Tijdens je job in jouw service group heb je een gewone specialiteit geleerd. Deze specialiteit moet van de groep zijn waarin je actief geweest bent. Je vindt specialiteiten per group vanaf pagina 16.

Ofwel kies je een nieuwe gewone specialiteit (echter zonder een overeenkomstige zwakte te kiezen), ofwel versterk je een bestaande gewone specialiteit met een extra +4 (tot een maximum van 18).

6. Mutantenkracht
Iedereen geeft een mutantenkracht, maar niemand weet wat. Het gebruik van mutantenkracht gebeurt in het geheim (via PM bvb), want gebruik van een niet-geregistreerde mutantenkracht wordt aanzien als verraad!

De Computer is echter jouw goede vriend en staat je toe je mutantenkracht te registreren. Je krijgt dan een gele streep op je uniform om aan te duiden dat je een mutantenkracht hebt. (Voor mensen van toegangsniveau Yellow, wordt een gele streep gemaakt door twee zwarte banden toe te voegen.)

7. Geheime Vereniging
Iedereen zit in een geheime vereniging en lid zijn van een geheime verening wordt aanzien als verraad! Ook dit zal ik op mij nemen, gezien het ook random rollen is. Je hebt ook een ranking binnen je vereniging (van 1 tot 20). Dit zal ik eveneens zelf bepalen

8. Geheime Vaardigheden
Er bestaan drie categorieën van geheime vaardigheden: ongewoon, onwaarschijnlijk en ongezond.
 • Ongewoon (Normaal niet verradelijk): Swimming, Rock Climbing and other Outdoors skills, craft skills, knowing how to drive non-automated vehicles (per vehicle), ...
 • Onwaarschijnlijk (dat ze iets betekenen in de missie): knitting and other hobby skills, Whistling, Teela-O-MLY Trivia, Video Games, ...
 • Ongezond (Verradelijk): Communist Propaganda, Digital Image Manipulation, Filesharing, foreign languages, knowledge of Old Reckoning Culture, criminal skills (Twitchtalk, Fraudlent Accounting, Gambling), skills legally available only at a higher clearance than yours, ...

Je bent verplicht 1 vaardigheid uit elke categorie te kiezen. En soms kan je geheime vereniging opleggen wat je moet kiezen.

9. Perversity Points and Tics
Iedereen start met 25 perversity points and 1 of 2 ticks. Ticks zijn duidelijke en herkenbare handelingen die je personage doet die zelden een impact hebben op het spel (zoals met je duiden draaien, ...)

Als je je tick op een interessante en grappige of pijnlijke manier weet te gebruiken kun je extra perversity punten verdienen!.

Voor meer uitleg zie pagina 20.

10. Toegangsniveau
Van hoog naar laag:
 1. Ultraviolet
 2. Violet
 3. Indigo
 4. Blue
 5. Green
 6. Yellow
 7. Orange
 8. Red
 9. Infrared
Kamers en gangen zijn kleurgecodeerd en je mag enkel daar gaan waar je kleur dat toelaat (lager of gelijk).

11. Attrributen
Iedereen heeft 2 attributen: Power en Access.
Power bepaalt de sterkte van je mutantenkracht. Hoe hoger hoe sterker en efficienter!
Acces bepaalt hoe goed je dingen kunt verkrijgen via de bureaucratische weg van het Alpha Complex

Je weet niet hoeveel je van elk hebt! Je mag het ook niet vragen, want dit is strict verboden!

12. Gereedschap
Je startgereedschap wordt random bepaald (zal ik ook wel zelf doen). Als je meer wil lezen over gereedschap, dit start op pagina 22.

Voorbeeld van een personage
Naam: Ben-R-GOX-1
Geslacht: M
Skills:
 • Management (8): Moxie (+4), Intimidation (1)
 • Stealth (4): Security Systems (+4), Disguise (1)
 • Violence (5): Energy Weapons (+4), Projectile Weapons (+4), Unarmed Combat (1)
 • Hardware (7)
 • Software (10): Data Analysis (+4), Data Search (+4), Financial System (+8), Bot Programming (1), Operating Systems (1), Vehicle Systems (1), Jigger My Barracks's Cash Machine To Give Extra Credits (+6)
 • Wetware (5)
  (Er schieten nog 5 beperkte specialiteiten over)
Service group: Central Processing Unit (Financial System)
Mutant Power (secret): Energy Field.
Secret Society (secret): Frankenstein Destroyers, but undercover in Free Enterprise.
Secret Skills: Twitchtalk (13, Unhealthy), Haggling (6, Uncommon), Advertising & Management (1, Unlikely)
Tics: twitchy fingers (carpal tunnel) and clacks teeth together.
Equipment: transtube ticket, gas mask and treasonous Old Reckoning Literature. 100 credits.

Kort overzicht van de regels
 • Player Rule #1. The Gamemaster is right!
 • Player Rule #2. Avoid knowing the rules. As a Troubleshooter, you are Security Clearance RED. Displaying knowledge of rules of higher Clearance than RED is treasonous. Arguing with the Gamemaster is incredibly treasonous (see Player Rule #1).
 • Player Rule #3. Entertain everyone. Your fellow Troubleshooters want to kill traitors, that is, you. Repeatedly. You can gain some protection by spending Perversity points. You earn Perversity points by being entertaining. The best protection lies in the good will of the Gamemaster. You earn his good will by being entertaining. To put it another way: Entertain or die!

  Amuse the Gamemaster and the other players, or you are in for a short and frustrating career. Here’s why:
  1. Your Troubleshooter’s path to success involves capturing traitors and creatively betraying, gloating over and terminating fellow Troubleshooters.
  2. Often, doing this requires treasonous behaviour, especially during the gloating and terminating parts. Treason is punishable by fines, demotion, censure, medication, brainscrubbing or summary execution, possibly all at once.
  3. So while committing treason how can you protect yourself? When it really counts, your actions must succeed. You must successfully hit your target or jigger a security camera or alter a video recording.
  4. You increase your chances of success by spending Perversity points on General Perversity Modifiers. (Perversity points and Perversity are explained in this chapter.)
  5. You get Perversity points by doing stuff that surprises, amuses or pleases everyone, furthers your mission or otherwise improves the play experience for everybody. Sometimes unctuously fl attering the GM works too.
  So: By being entertaining, you can get away with treason – or at least it improves your chances.

Praktisch
Voor het werpen van dobbelstenen of andere random benodigdheden gebruiken we Orokos. Gelieve resultaten aan de GM kenbaar te maken.
Bvb:
Test: 1d20 8

Ik verwacht:
 • dat je de regels eens snel doorneemt. Je hoeft de details niet te kennen, gewoon pagina's 1 tot 40 vluchtig doornemen.
 • dat je je best doet om de thread te volgen. Liefst 1 keer per dag.
 • dat als je gedurende lange tijd niet meer kunt reageren, je dit tijdig laat weten.
Ik stel voor dat we slechts 1 thread maken (dus geen aparte OOC en IC threads). Als je iets in OOC wilt zeggen/vragen doen we dit via aparte kleuren. Je mag OOC content ook in verklein-tags steken.
IC: Beschrijvingen in gewone tekst en dialoog in het cursief.
[OOC: In Orange, tussen vierkante haken]
Voor de rest mogen jullie ook andere kleuren of opmaak gebruiken als jullie dat willen, zolang het maar verschillend genoeg is van de OOC content. Ik ga daar niet echt strikt in zijn, maar dit maakt het allemaal wat meer overzichtelijk.

PM's zijn toegestaan en zeker naar de GM. PM's sturen naar elkaar zonder de GM op de hoogte te brengen is strafbaar!

Deelnemers
Ik zoek tussen de 3 en de 6 deelnemers.

Deelnemen doe je door Signup! te posten in de thread. Deadline om deel te nemen is voorlopig zondag. Op maandag beginnen we dan met tijd te geven voor character creation. Mensen die al voor zondag begonnen zijn met character creation (naam, geslacht, skills en specialiteiten) krijgen voorrang. Het spel zelf zou ik eind of midden volgende week willen beginnen (afhankelijk van hoe snel de regels duidelijk zijn de personage aangemaakt zijn.)
 1. Guns - CharGen: Complete!
 2. White Hawk - CharGen: Complete!
 3. Fjuri - CharGen: Complete!
 4. Alex - CharGen: Complete!.
 5. Robin - CharGen: Complete!
 6. Kittens - CharGen: Complete!
Reserve
 • ...

Last edited by Mithror; 26-03-2014 at 14:34.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 12:29   #2   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Nog niet alles gelezen maar ik doe mee

Signup!

Last edited by Guns; 21-03-2014 at 13:09.
Guns is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 13:15   #3   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
Idem als Guns
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 16:53   #4   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
Alles nu gelezen, en als ik begrijp doet ge dus eigenlijk gewoon mee in een boek van Kafka?
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 22:55   #5   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Knowledge from Old Reckoning Culture is punishable by treason. Please report to the Interrogation room at your earliest convenience. Which is immediately, of course. Is it not? Rejoice to this glorious privilege that the benevolent Computer has bestowed upon you!

(Heb de boeken van Kafka zelf niet gelezen, maar ja, pretty much, denk ik.)

Nog altijd interesse?

Last edited by Mithror; 21-03-2014 at 23:31.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 23:42   #6   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
Ja, zeker nog interesse!!
Ik vind Kafka een bangelijke schrijver.
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 21-03-2014, 23:48   #7   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Regels gelezen! Met voorsprong de grappigste manual ooit Dit gaat (hopelijk) hilarisch worden

Vraagje ivm char creation, kiezen/rollen we voor alles zelf, of zijn er dingen die gij wilt bepalen?

Also, wat wordt de taal ingame? Engels gaat hoogstwaarschijnlijk af en toe cringeworthy zijn, maar anderzijds zijn alle termen in de wereld natuurlijk in 't Engels...
Guns is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2014, 08:51   #8   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
We vertalen alles naar 't nederlands, dat is pas ineenkrimpbaar!
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2014, 11:22   #9   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Ik zal eens proberen alle termen in het Nederlands om te vormen. Ik stel voor dat we als voertaal dan ook het Nederlands gebruiken.

Wat chargen betref (of moet ik persgen zeggen? ) moogt ge van mij alles zelf rollen (maar dus wel aantonen via orokos he, anders is het niet geldig). Alles wat je niet zelf gedaan hebt, zal ik zelf wel aanvullen. In al mijn hoedanigheid!
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2014, 11:47   #10   link
Fidoh
Bordspelnerd
 
Fidoh's Avatar
 
Location: Ekeren
Zal't later eens bekijken. Dit weekend niet echt tijd.
Fidoh is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2014, 13:06   #11   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Hilarische Rpg
Mijn vorige kloon had daar ervaring mee. De nieuwe, gecorrigeerde ik wil zeker mee doen om de benevolente computer bij te staan in alles wat nodig is voor een optimale werking.

Signup!
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 23-03-2014, 17:42   #12   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Super!

Kleine aanpassing voor genereren van personages:

Ik zal zelf al jullie secret stuff gooien.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 23-03-2014, 22:58   #13   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
sure beans kdoe mee
Alex is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 07:31   #14   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Ok, we hebben zeker al genoeg volk. Suoper!

Er is zeker nog plaats voor 2 extra mensen (mss meer), dus zolang we nog niet gestart zijn, mag je je nog kandidaat stellen.

De enige input voor chargen die jullie zullen moeten geven is:
 • Naam [en geslacht.
 • 6 gewone specialiteiten en overeenkomstige zwaktes.
 • 1 specialiteit op basis van je dienstgroep.
 • 1 Ongewone, 1 onwaarschijnlijke en 1 ongezonde geheime vaardigheid
 • 1 of 2 tics.
 • Eventueel nog extra gereedschap
Voor de rest moet ge zelfs geen regels kennen! Je MAG ze zelf niet kennen!

Easy peasy nee? Dat zou het wat minder imposant moeten laten lijken om mee te doen
Voor je de 6 specialiteiten kiest, mag je trouwens je resultaten voor de vaardigheden afwachten (dewelke ik zal rollen).

Last edited by Mithror; 24-03-2014 at 08:25.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 08:23   #15   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
((Ik ga voor de eerste keer in mijn leven een vrouwelijk character spelen. Eens zien hoe dat uitdraait in deze setting.))

Gegroet mede troubleshooters,

Mijn naam is Ann-R-CHI-1!

((Voor de rest moet ik toch wachten op uw instructies/rolls right?))
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 08:27   #16   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Je mag ook al je tic(s) bepalen. Ik heb al genoeg publieke informatie bepaald dat je je specialiteiten ook kunt kiezen:

Hier is een link naar (een deel) van de publieke informatie.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 08:40   #17   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Ik zal hier vanavond naar kijken
Alex is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 09:18   #18   link
Robin
Redactie
 
Robin's Avatar
 
Location: Gent
Paranoia heb ik altijd al eens willen proberen, maar ik ga de komende weken niet veel tijd hebben (en tijdens het werk kan ik absoluut niet vlug even op een gsm/pc kijken ). Zal enkel tussen 3-5 smiddags en na 11 uur savonds kunnen antwoorden. Probs? Anders zit ik gerust uit en kijk ik even mee.
Robin is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 09:40   #19   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Voor mij alvast geen probleem, dan kan ik me ook aan schedules houden ipv INSTANTANSWERNOW
Alex is offline   Reply With Quote
Old 24-03-2014, 09:46   #20   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Voor mij is dat ook geen probleem
Mithror is offline   Reply With Quote
Reply

  Shrimp Refuge Forums > Spelletjes > Forum Games

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 06:36.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.