Go Back   Shrimp Refuge Forums > Spelletjes > Forum Games

Reply
 
Thread Tools
Old 27-03-2014, 09:37   #21   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
George bekijkt snel even de tot nu toe ingevulde tests in afwachting van de andere en knikt instemmend mee terwijl hij leest. Plots komt hij bij de test van Richard en hij stopt even in een moment van verbazing. Hij kijkt van de test naar Richard en terug. Terwijl telkens breed glimlachend.
Oh neen. Neen neen neen. Dit kan echt niet. Een verrader in het team. Dit kunnen we echt niet hebben op dit moment.
Jullie zien George een knop indrukken en enkele seconden later komen enkele mannen van de Interne Veiligheidsdienst binnen. Ze gebruiken hun wapens en verpulveren Richard compleet. Er blijft niets van over.
Zo, dat is beter. Laten we even wachten op de vervanging van Richard.
Wat later komt Richard-R-NZI-2 binnengestrompeld. Hij ziet er wat verdwaasd uit, maar krijgt geen tijd om tot zijn zinnen te komen.
Hier, mijn beste man. Vul deze test nog eens in.
George overhandigt Richard een nieuwe kopij van de Verplichte Bonus Dienst Bepalingstest 88-9b.

***

De Computer antwoordt Buns:
Wat is je Toegangsniveau, beste burger? ... Oh, Rood. Sorry, maar dan ben je niet gemachtigd om die informatie te vernemen.

Last edited by Mithror; 27-03-2014 at 09:42.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 09:57   #22   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Licht geschokt met de plotse verschijning van een verrader in de groep zet Ann-R-CHI-1 zich recht. Ze zet even haar haar goed, trekt haar pak rechter en spreekt.
Beste George-B, ik denk dat voor deze taak er best iemand van onze eigen afdeling als leidinggevende wordt aangeduid. Dit komt ongetwijfeld ook uit de rapporten te voorschijn, maar ik wou het even benadrukken. Mijn ervaring met experimentele robotten in onze afdeling zal dit team zeker ten goede komen.
Hierna stapt ze naar de rechterkant van de ruimte en positioneert ze zich zo, dat ze iedereen in het oog kan houden, vooral haar team-genoten en minder George-B-MEM-4.
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 12:40   #23   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
George heeft het even te druk met antwoorden, terwijl hij de testen die hij dusver heeft ontvangen verder overloopt. Bij het zien van Alice haar test houdt hij opnieuw halt.
Bij De Computer! Nog een verrader. Straks zou ik nog geloven dat iedereen in een Geheime Vereniging zit. Nog een geluk dat ik zo ijverig ben in het overlopen van de tests. Stel je voor dat ik verraders op deze missie met jullie mee zou sturen.
George drukt opnieuw op dezelfde knop en opnieuw komen er mensen van de Interne Veiligheidsdienst binnen. Ze halen hun wapens boven en raken Alice tot er niets overblijft buiten een hoopje slijm.
Bah, kan iemand dit opruimen, a.u.b.?
Na enkele minuten komt Alice-R-BER-2 in de kamer binnen.
Ah, eindelijk. Ruim even je rommel van daarstraks op en vul deze test opnieuw in. We moeten toch zeker zijn dat er geen verradelijke elementen zijn overgebleven, nietwaar?
George overhandigt Alice een nieuwe Verplichte Bonus Dienst Bepalingstest 88-9b.

Vervolgens richt hij zich tot Ann-R-CHI-1:
Wat stond je daarstraks te mompelen, Onraadschieter?
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 12:50   #24   link
Kittens
Blofficoso
 
Kittens's Avatar
 
Gabriel-R bewondert in stilte het kantoor met een brede glimlach. Hij lijkt zich niet bewust te zijn van de verpulveringen die zich op enkele meters van hem afspelen. In de oncomfortabele stilte die erop volgt, knarst hij op een pilletje en draait hij een paar keer zijn hielen heen en weer door op zijn tippen te staan.
Kittens is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 12:57   #25   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Quote:
Originally Posted by Mithror View Post
De Computer antwoordt Buns:
Wat is je Toegangsniveau, beste burger? ... Oh, Rood. Sorry, maar dan ben je niet gemachtigd om die informatie te vernemen.
Buns denkt even na, en richt zich vervolgens weer tot De Computer.
Waarde Computer! Gezien wij de nobele opdracht hebben gekregen om Robot Imana-665-C te herstellen naar zijn oorspronkelijke, perfect functionerende staat en de informatie over die staat blijkbaar een hoger toegangsniveau vereist, is de beste aanpak dan om
A. Onze goede vriend, De Computer, te vragen om iemand van ons, zoals bijvoorbeeld uw trouwe burger Buns, het vereiste Toegangsniveau toe te kennen, of
B. Een burger met het vereiste toegangsniveau, zoals bijvoorbeeld George-B-MEM-4 op de hoogte te brengen van de nieuwe opdracht die De Computer in al zijn goedheid aan hem heeft toegekend, zijnde de verantwoordelijke Onraadschieters van alle nodige informatie te voorzien?
[Als ik het goed begrepen heb, gebruik ik hier Data Analyse]
Guns is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 12:59   #26   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
Alice komt de kamer binnen, ruimt schaamtelijk de rommel op en geef het, deze keer correct, ingevulde dienst bepalingtest aan George.
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 13:16   #27   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Richard stapt naar George toe met een lichte hink in zijn linkerbeen en overhandigt het ingevuld formulier.

Alstublieft heer, met veel plezier heer!
Alex is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 13:56   #28   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Ondertussen weergalmt doorheen het complex de volgende boodschap komende vanuit verschillende luidsprekers.
Beste burgers. Vergeet niet tijdig enige vorm van mutatie te registreren in het dichtsbijzinde kantoor voor Mutatie Controle. Burgers die betrapt worden op een mutatie zullen verhoord worden door de Interne Veiligheidsdiensten. Vluchten leidt tot onmiddellijke executie. Dank u voor het aanhoren van deze dienstmededeling.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 15:01   #29   link
Robin
Redactie
 
Robin's Avatar
 
Location: Gent
Bort vult snel de test in en overhandigt die aan George.
Excuus voor het late invullen. Ik wou me er van vergewissen de vragen zeker duidelijk begrepen te hebben voor ze in te vullen. Na het debacle met mijn teamgenoten, ziet u?
Ondertussen waren al die uren trainingen en simulaties alvast niet voor niets, want Bort heeft zijn collega's al eens goed bekeken. Vooral bij ÚÚn persoon valt hem iets op. Vlug neemt hij zijn PDC ter hand:
Geachte Computer! Graag vraag ik document LO-433a-4687 op. Meer bepaald ben ik op zoek naar de waarden van de laatste standaardtesten omtrent de gang en tred van de gemiddelde onderzoeker op de dienst BOH & Hersenspoeling. Mijn toegangsniveau is Rood, maar ik meen dat de te verkrijgen informatie uit een vergelijkend onderzoek van hoog belang is voor de staatsveiligheid!
Ik gebruik mijn Data Opzoeking vaardigheid indien nodig
Robin is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 15:12   #30   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
George richt zich tot Ann.
Ik hou wel van iemand die weet hoe je je tegenover je oversten moet gedragen. Ik zal het in raad nemen. Nu goed, geef me even de tijd om de tests te doorlopen.
Buns krijgt ondertussen een antwoord van De Computer
Beste burger Buns, hier vind je een analyse van de probleemstelling die je gesteld hebt:
A. De kans dat De Computer jou een hoger Toegangsniveau geeft is 0.000000001%
B. De kans dat iemand anders de nodige informatie zal verschaffen 0.000134%
Uit analyse blijkt dat het opzoeken van deze informatie of enige kennis ervan zonder het nodige Toegangsniveau aanzien wordt als Verraad.

Last edited by Mithror; 27-03-2014 at 15:16.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 15:15   #31   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Bedankt, waarde Computer, voor dit sluitend en correct antwoord op mijn volledig hypothetische vragen!
Guns is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 16:10   #32   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
George neemt zijn tijd om de testen grondig door te nemen. Nadat enige tijd gepasseerd is (zie ik daar enkele Onraadschieters geeuwen?), schraapt hij zijn keel en zegt:
Ahem, ok. De resultaten zijn er en jullie zullen het daar maar mee moeten doen. Volgens voorschrift 78-J-RT1p moet ik jullie het volgende voorlezen.Team Leider: Ann-R-CHI-1
De team leider is cruciaal voor elk team Onraadschieters. Haar kennis en raadgeving zorgen ervoor dat het team functioneert als een goed ge÷liede machine en haar wilskracht motiveert de andere Onraadschieters om hun best te geven.
Jullie team leider is aangesteld om wille van haar unieke vaardigheden. Twijfel niet om beroep te doen op deze vaardigheden door haar om advies te vragen omtrent eender aspect van jouw plicht.

Uiteraard is geen enkele burger onfeilbaar. Als je jouw team leider een fout ziet maken, informeer dan aub jouw goede vriend De Computer opdat het de nodige post-missie training procedures kan voorzien.


Officier van Loyaliteit: Buns-R-CCC-1
In de oorlog tegen de Communisten staat de Officier van Loyaliteit alleen als De Computer zijn eeuwig-waakzame dienaar.

Alle Onraadschieters zijn constant alert voor tekenen van verraad, maar het is de unieke plicht van de Officier van Loyaliteit om voor signalen van potentieel verraad uit te kijken. Echter, hij kan dit niet alleen doen. Hij is slechts een deel van het team en heeft jullie hulp nodig. Als jullie enige tekenen van verraad bespeuren, feitelijk of mogelijks, onder jullie mede Onraadschieters, rapporteer die dan onmiddellijk. Er niet in slagen verraad te rapporteren is verraad!

Alsook, rapporteer alle verdachte gedrag aan jouw Officier van Loyaliteit. He is opgeleid om dergelijke activiteiten te interpreteren. Denk eraan: what lijkt als een simpele beweging richting jou zou in feite de sleutel kunnen zijn om een weerzinwekkend Communistisch plot te ontrafelen.

Sommige van je mede Onraadschieters kunnen in feite veraders zijn. Als ze dat zijn, zal de Officier van Loyaliteit dit ongetwijfeld achterhalen tijdens die missie. Wees paraat om deze personen in de boeien te slaan of te beŰindigen zodra jouw Officier van Loyaliteit het signaal geeft.

Wees alert1 Vertrouw niemand! Houd je laser bij de hand!


Officier van HygiŰne: Gabriel-R-STG-1
De Officier van Hyg´ene zorgt ervoor dat de Onraadschieters er netjes bijstaan. De knopjes mooi decht, uniform mooi gestreken, tanden gepoetst.
Het Falen van de Officier van Hyg´ene om een acceptabel Team Hyg´ene Niveau te behalen kan leiden dat het mislukken van missies. Vuile handen kunnen je doen uitgleiden richting de triggers van jullie lasers; een slechte adem kan vijanden waarschuwen van jullie aanwezigheid;gekreukte overalls kunnen het team moraal verlagen tot een breekpunt.

Wees dus een trouwe burger en geef je Officier van Hyg´ene een hand. Toon hem al het vuil, vet en mogelijke andere vlekken die je ontdekt. Dank je voor je medewerking.

[De rest doe ik thuis!]
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 17:32   #33   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 

Officier van Communicatie en Opnames: Bort-R-RWP-1
De Officier van Communicatie en Opnames is onmisbaar voor de overlevingskansen van een team. Wanneer hij zijn multicorder naar jou wijst, wordt alles wat je zegt, doet of zelfs denkt (afhankelijk van het programma op de multicorder) opgenomen voor later onderzoek door De Computer. Speciale editeer technieken en camera hoeken kunnen het verschil betekenen tussen promotie en terminatie.

Als de Officier van Comms & Opnames je vraagt om een Klieg licht vast te houden, reageer dan spoedig, ongeacht je huidige opdracht. Als hij je vraagt om in de microfoon te spreken, spreek dan vrolijk en gebruik een goeie dictie.
Je kunt je Officier van Comms & Opnames helpen door scenes op te merken that hij zou moeten filmen. Help hem close-ups van razende infernos te nemen. Gebruik je eigen initiatief en nodig die Vulture Squadron leden over voor een intervies. Wees behulpzaam! Een artistieke missie opname is het product van een toegewijd team - not enkel van ÚÚn burger.


Gereedschapsverantwoordelijke: Alice-R-BER-2
The gereedschapsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de veiligheid en zorg van alle materiaal van De Computer toegewezen aan het team Onraadschieters.

Uiteraard is de gereedschapsverantwoordelijke hoogst geschikt in het repareren en onderhouden van alle soorten wapens, bots, voertuigen en O&O toestellen. Voel je gerust vrij om advies te vragen als je een probleem hebt met een stuk gereedschap, of als je een demonstratie wilt van een experimenteel O&O toestel.

Alsook, wees voorzichtig niet aan activiteiten deel te nemen die de wapens, bots of voertuigen zou kunnen beschadigen.

Gereedschapsverwantwoordelijken zijn nogal gevoelig als het op zo een dingen aankomen. Voor jullie eigen veiligheid, informeer de gereedschapsverantwoordelijk wanneer een voorwerp niet meer correct functioneert, in nood van preventief onderhoud is of je wat ongemakkelijk doet voelen.

Hij zal het niet erg vinden. Het is zijn job.Officier van Blijdschap: Richard-R-NZI-2
De Officier van Blijdschap is essentieel voor het goed verloop van de missie. Door constant te zoeken voor tekenen van Ondermaats Moraal, houdt de Officier het moraal hoog en, belangrijker, zorgt hij ervoor dat de Onraadschieters heel veel plezier hebben.

Als je je wat down voelt, vermoeid of simpelweg verveeld, zie dan niet af in stilte! Vertel het aan je Officier van Blijdschap! Hij kan je opmonteren met een mopje, een snel lied of een verscheidenheid aan leuke medicatie. And als hij dat niet doet, informeer dan De Computer. Dat kan ook leuk zijn!

[Er komt nog een stukje.]
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 17:51   #34   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
[Ging eerst alle gereeschap van de VBD uitleggen, maar is nogal wat werk. Ik denk dat het gemakkelijker is als jullie het zelf lezen. Zie OOC thread.]

George hapt even naar adem. Dat was een hele boterham! Vervolgens spoort hij jullie aan om aan de missie te beginnen en niet terug te komen vooraleer de robot gerepareerd is. Vier Groene Veiligheidsagenten escorteren jullie uit het kantoor en brengen jullie eerst naar de PLC afdeling. Daar krijgen jullie het nodige gereedschap dat bij je Verplichte Bonus Dienst hoort.

[Jullie mogen nu ook zelf gereedschap kopen. Mag via PM]

Bort krijgt ondertussen antwoordt van De Computer:
Deze informatie is niet beschikbaar voor Toegangsniveau Rood.
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2014, 21:34   #35   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Duidelijk tevreden met de haar toegewezen taak richt Ann-R-CHI-1 zich tot George.
Om mijn taak als team-leider te kunnen volbrengen heb ik inzicht nodig in mijn team. Is het mogelijk een kopie te verkrijgen van de ingevulde formulieren?
Is er eventueel een rapport dat ik kan raadplegen waarin staat in welk opzicht de robot heeft gefaald? Alsook een snelle beschrijving van hoe hij moet werken zodat we hem correct kunnen repareren?
Daarbovenop had ik graag ook nog uw goedkeuring voor deze voorwerpen te kunnen afhalen. [lijst volgt in pm]

Ze overhandigt de lijst aan George, daarna draait ze zich naar de groep.
Buns-R-CCC-1, ik denk dat we goed zullen samenwerken om deze taak te volbrengen. Een volgzaam en loyaal team kan niet falen, incidenten en tekenen van verraders moeten direct en grondig worden aangepakt.
Alice-R-BER-2, tijdens onze missie worden we toevertrouwd met de robot Imana-665-C. Als gereedschapsverantwoordelijke raad ik je aan de werking van deze robot zo goed mogelijk te onderzoeken en bestuderen, het slagen van onze missie hangt grotendeels van jou af!
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2014, 01:14   #36   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
Alice knikt instemmend met haar kersverse team-leider.
Eerst zwiert ze haar blonde lok voor haar gezicht achterover en zeg dan zelfverzekerd dat ze hem verzekerd de technische dingen in verband met de bot in orde te brengen.
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2014, 10:15   #37   link
Mithror
Senior Member
 
Mithror's Avatar
 
Quote:
Originally Posted by Fjuri View Post
Duidelijk tevreden met de haar toegewezen taak richt Ann-R-CHI-1 zich tot George.
Om mijn taak als team-leider te kunnen volbrengen heb ik inzicht nodig in mijn team. Is het mogelijk een kopie te verkrijgen van de ingevulde formulieren?
Is er eventueel een rapport dat ik kan raadplegen waarin staat in welk opzicht de robot heeft gefaald? Alsook een snelle beschrijving van hoe hij moet werken zodat we hem correct kunnen repareren?
Beste Onraadschieter, deze informatie is begrijpelijk niet beschikbaar voor iemand met uw Toegangsniveau.
Quote:
Originally Posted by Fjuri View Post
Daarbovenop had ik graag ook nog uw goedkeuring voor deze voorwerpen te kunnen afhalen. [lijst volgt in pm]
Richt u zich daarvoor maar aan de afdeling PLC. Het enige dat mij interesseert is dat die bot gerepareerd wordt.
[En daarmee worden jullie dus de kamer uitgestuurd en begeleid naar de PLC afdeling.]

[Alsook, 4 treason points voor het materiaal dat ge vraagt!]
Mithror is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2014, 11:25   #38   link
Guns
Man of Science
 
Guns's Avatar
 
Buns neemt zijn toegewezen equipment aan, en legt 50 credits op tafel voor zijn Rode laser barrel. Terwijl hij wacht, richt hij zich tot Ann
Volledig, akkoord, Team Leider! Als dit team loyaal blijft zie ik geen enkele reden waarom deze missie geen daverend succes zou worden!
Vervolgens begint hij intensief in zijn pas ontvangen OLTR-1 te schrijven...
Guns is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2014, 15:31   #39   link
Robin
Redactie
 
Robin's Avatar
 
Location: Gent
Bort controleert het materiaal dat hij net gekregen heeft. Hij schroeft de lensbescherming van de multicorder, kijkt door de lens en duwt op de rode knop om het opnemen te beginnen. Wanneer hij er zeker van is dat alles werkt, richt hij de multicorder op de verschillende teamleden en vernoemt bij elke close-up hun naam. Tenslotte draait hij de recorder om, kijkt zelf in de lens en spreekt hij zijn toekomstig publiek toe.
Beste kijker, u heeft zonet kennis gemaakt met het door de Computer samengestelde, onwaarschijnlijk efficiŰnte team voor deze missie. Ik, Bort-R, zal voor de komende uren of dagen uw oren, ogen en gids zijn! Wij hopen u te mogen trakteren op een sterk staaltje probleemoplossende samenwerking! Stay tuned!
Bort duwt nogmaals op de rode knop en de multicorder stopt met opnemen. Hij knikt, tevreden met het nieuwe gereedschap dat hij heeft gekregen. Hij controleert nog even zijn nieuwe com unit en maakt dan 50 credits over van zijn ME kaart om een Rode Barrel te kopen.
Robin is offline   Reply With Quote
Old 28-03-2014, 19:01   #40   link
Kittens
Blofficoso
 
Kittens's Avatar
 
Gabriel-R kijkt even verwonderd wanneer zijn naam afgeroepen wordt als HygiŰne Officier, en haalt dan zijn schouders op. Bij PLC koopt hij een rode barrel en neemt hij zijn Skin Core Sampler 6, tong-en-ruitenschraper, tandplaksmeltende mondwas, mild-abrasieve oogdruppels, en bacteriŰnvernietigende shampoo in ontvangst. Breed grijnzend steekt hij de spulletjes in zijn rugzak.
"Clean en mean, beste teamgenoten, onthoud het! Oh, dat doet me eraan denken. Ik heb nog wat bijna-muntjes liggen die hierbij kunnen helpen. Zo terug! Gebruik deze tijd om uw schoonheidsstandaard te verhogen!"
Gabriel-R huppelt vrolijk de deur uit (tenzij iemand hem wenst tegen te houden en zodoende een Officier van HygiŰne te belemmeren in het optimaal uitvoeren van zijn dienst).
Kittens is offline   Reply With Quote
Reply

  Shrimp Refuge Forums > Spelletjes > Forum Games

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 07:52.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.