Go Back   Shrimp Refuge Forums > Shrimp Town > Shrimp Town

View Poll Results: Vind jij de strafbaarheid van negationisme een goede zaak of niet?
Ja 20 40.00%
Nee 23 46.00%
Don't know 5 10.00%
Don't care 2 4.00%
Voters: 50. You may not vote on this poll

Reply
 
Thread Tools
Old 19-06-2008, 15:08   #1   link
Random
Shrimp Recidivist
 
Random's Avatar
 
Location: Gent
Negationisme

Quote:
Originally Posted by Belga
Negationist Siegfried Verbeke krijgt één jaar cel

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdagnamiddag Siegfried Verbeke en de Fransman Vincent Reynouard veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf voor negationisme. De twee hadden brochures, stikkers en pamfletten gemaakt en verspreid waarin de omvang en het bestaan van de holocaust werden geminimaliseerd of botweg ontkend.

Zowel Verbeke als Reynouard liepen al eerder veroordelingen op voor gelijkaardige feiten. Beiden moeten nu ook een boete betalen van bijna 25.000 euro en de rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding. (belga/mvdb)
In een poging om nog eens een iets serieuzere discussie te voeren dan degene die momenteel in zwam woekeren: is de strafbaarheid van negationisme een goede zaak en waarom (niet)? Is het verdedigbaar op principiële gronden en wérkt het ook effectief of is het gewoon een misplaatste schaamlap voor een stuk geschiedenis dat blijkbaar nog steeds niet verwerkt is? En als het al strafbaar verondersteld wordt: is een jaar effectieve celstraf overdreven of niet?

Last edited by Random; 19-06-2008 at 15:15.
Random is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 15:21   #2   link
vovi
Memba
 
Een jaar celstraf is ver erover imo. Kunt nu moeilijk iemand veroordelen voor zijn theorie, tenzij hij natuurlijk in Centraal Station de groet brengt.
__________________
Worst signature ever!
vovi is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 15:36   #3   link
Wannes
Work In Progress
 
Wannes's Avatar
 
ik ben daar nooit voorstander van geweest. Hoofdzakelijk omdat ik vind dat een wet die effectief een beperking op de meningsuiting inhoud een 'algemene' wet moet zijn...maw niet betrekking hebben op 1 voorval in de geschiedenis maar op algemene zaken zoals de anti-racisme wet.

Ik bedoel maar ik kan hier vrolijk het aantal gesneuvelde russen in WW2 minimaliseren, de genocide in armenië kan en mag vrolijk ontkent worden, etc etc. En ik vergeet waarschijnlijk nog een hele hoop andere gruwelheden die meer slachtoffers hebben gemaakt. Consequent is anders.

Dit ruikt naar joden-poeperij to be honest and it stinks
__________________
Last one dead is a sissy

bovendien toegegeven dat het niet altijd zonneklaar is waar ik ernstig ben of mezelf wat entertain. maar het onderscheid is er, en ik herken het immer.
Wannes is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 15:41   #4   link
vovi
Memba
 
En vergeet niet dat de kampen door de Russen NA WOII gemaakt zijn
__________________
Worst signature ever!
vovi is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 16:00   #5   link
Matthias
*snore*
 
Quote:
Originally Posted by Random View Post
is de strafbaarheid van negationisme een goede zaak en waarom (niet)?
Nou, zelfs de meeste rabiate voorstander van de wet zal niet beweren dat het een goeie zaak is, niet?

Soit, ik ben geen voorstander, maar ik vind het wel vreselijk als mensen niet inzien dat er een wezenlijk verschil is tussen de Shoah en bijvoorbeeld de Armeense genocide en het al dan niet ontkennen van beiden. Sorry, Wannes, maar dat heeft weinig te maken met jodenpoeperij, maar alles met het feit dat een industriële slachting op massale schaal met stilzwijgende instemming van het grootste deel van de bevolking een league op zich is. En een waardevolle les voor de toekomst.

Finkelstein en consoorten hebben blijkbaar -- en dat volledig tegen hun wil in, waarschijnlijk -- gezorgd voor een soort relativering van de Shoah. "Ach, ja, die joden denken altijd dat ze speciaal zijn. Mimimimi!"
Matthias is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 16:14   #6   link
Oban
[b]1337[/b]
 
Oban's Avatar
 
Location: Highlands
Of het moreel verantwoord is aan negationisme te doen, dat vind ik niet. Of dat strafbaar moet zijn, ook niet. Het strookt niet me het grote idee van meningsuiting, en het strookt niet met de informatiemaatschappij in zijn geheel. Die heeft er baat bij meerdere bronnen te hebben, welke dan ook, hoe dan ook. Het huidige internet is een bewijs dat volledige vrjheid van meningsuiting kut is (fora, youtubes), maar alsnog leidt tot betrouwbare bronnen indien bekwame personen de informatiestromen syntethiseren (wikipedia, Google). Dat is het 'wisdom of the crowds' principe. het gaat er wel van uit dat de 'waarheid' het populairst is. Indien zo is het voor al dan niet opzettelijk leugenachtige zielen vrijwel onmogelijk hun mening op te dringen; het verwordt gewoon een alternatieve informatiebron. En daar varen we wel bij. Wisdom of the crowds garandeert geen juistheid, maar het maakt het erg probabel. Het is aan experts om fouten bij te sturen.

Ik denk niet negationisme toelaten het beeld op het Nazi-verleden ooit gaat kunnen aanpassen, daarvoor zitten de feiten nu reeds teveel ingebakken. Het is ideologisch gezien fout het verbod te handhaven, en praktisch gezien nu ook onmogelijk. Het enige wat je bereikt is een verdringing van persoonlijke verantwoordelijkheid (auteurs), en het bannen van bepaalde bronnen naar het oncontroleerbare (anomynous).
__________________
[URL="http://bruylandt.com/imagebrowser"][B]archief[/B][/URL] aan shrimpfoto's - [B]login[/B]: [I]shrimp[/I] [B]pass[/B]: [I]refuge[/I]
Oban is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 17:55   #7   link
Peephole
Destroyer of forums
 
Peephole's Avatar
 
Location: Hamme City/Gent
Nee, kunt zo op den duur heel de geschiedenis in wetten beginnen vastleggen.
Peephole is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 18:16   #8   link
Random
Shrimp Recidivist
 
Random's Avatar
 
Location: Gent
Ik had gedacht dat de meningen verdeelder gingen zijn dan ze blijken . Misschien zou het leuk zijn als een van de ja-stemmers ook eens de redenering achter zijn/haar stem zou neerschrijven. Zelf zal ik niet bepaald behulpzaam zijn op dat vlak, want ik sluit me grotendeels aan bij wat hier al geschreven is. Ik heb eigenlijk zowel principiële als pragmatische bezwaren tegen de strafbaarheid van negationisme.

Principieel:

Nogal evident, het verbieden van negationisme is doodgewone, platte censuur, een aanfluiting van de vrijemeningsuiting en daardoor eigenlijk om te beginnen al absurd. Het is één van de meest geliefde werktuigen van de ideologie die het probeert te bestrijden. En zoals we allemaal weten is de vrijheid van mening alleen maar zinvol als het de vrijheid van mening betekent van degenen die het (fundamenteel) oneens zijn met de eigen/gevestigde mening.

Pragmatisch:

1. Praktisch onmogelijk om af te dwingen, zeker gezien de moderne communicatiemiddelen. Bavo heeft dit punt al gemaakt: met het huidige internet zou een effectieve ban op negationistisch materiaal zoniet onmogelijk, dan wel onredelijk kostelijk zijn. Je zou al naar Chinese methodes moeten gaan grijpen om negationistische content te gaan bannen van het net.

2. Het is niet eens dat het niet werkt, het werkt zelfs averechts. Holocaustontkenners hebben momenteel een beetje de status van mensen die in UFO's geloven. Verbied het geloof in UFO's en dán gaan de mensen er pas in gaan geloven. Je geeft de indruk iets te moeten verbergen, een staat die info achterhoudt. Dat prikkelt de verbeelding iets te veel om gezond te zijn.

Quote:
Originally Posted by Wikipedia
Holocaust denial is explicitly or implicitly illegal in 13 countries: Austria, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Israel, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania and Switzerland.
The Netherlands and Italy have recently considered legislation but rejected such proposals in 2006 and 2007 respectively. Slovakia made Holocaust denial a crime in late 2001 but repealed the legislation in May 2005. Spain decriminalized Holocaust denial in October 2007. Italy rejected a draft Holocaust denial law proposing a prison sentence of up to four years in 2007, the Netherlands rejected a draft law proposing a maximum sentence of one year in 2006 and before this the United Kingdom twice rejected a Holocaust denial law. Denmark, Norway, Sweden and Ireland also have rejected Holocaust denial legislation.
Voor mijn part schaffen ze die wet ook bij ons af, zoals ze blijkbaar in Spanje gedaan hebben. Ik vind het vreemd dat er eigenlijk een totaal gebrek aan debat hieromtrent is in België (voor zover ik weet). Misschien verandert dat wel na de veroordeling van vandaag.
Random is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 18:53   #9   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Ik was er daarnet nog over aan het denken toen ik las in een cursus recht dat ook minimaliseren van de holocaust verboden was. Ik ben daar ten strengste tegen, mede doordat er genoeg gevallen bestaan van leugens of overdrijvingen door al dan niet Joden over de Holocaust. Is het erkennen of opzoeken van deze eigenlijk ook strafwettelijk? Of enige nuancering waar redelijkerwijs overdrijving heeft plaats gevonden? Ik ben alleszins geen voorstander.
Alex is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 19:03   #10   link
Random
Shrimp Recidivist
 
Random's Avatar
 
Location: Gent
De wettekst:
Quote:
23 MAART 1995. - Wet tot bestraffing van het ontkennen, [minimaliseren], rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

Artikel 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfduizend frank wordt gestraft, hij die onder één der omstandigheden bepaald bij artikel 444 van het Strafwetboek, de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, ontkent, schromelijk minimaliseert, poogt te rechtvaardigen of goedkeurt.
Voor de toepassing van het vorige lid, dient de term genocide te worden begrepen in de zin van artikel 2 van het Internationaal Verdrag van 9 december 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.
(De veroordeelde kan bovendien overeenkomstig artikel 33 van het Strafwetboek tot de ontzetting worden veroordeeld.) <W 1999-05-07/57, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 05-07-1999>

Art. 2. In geval van veroordeling wegens overtreding van deze wet, kan worden bevolen dat het vonnis in zijn geheel of bij uittreksel in een of meer dagbladen wordt bekendgemaakt, alsmede dat het wordt aangeplakt, een en ander op kosten van de veroordeelde.

Art. 3. Hoofdstuk VII van het eerste Boek van het Strafwetboek en artikel 85 van hetzelfde Wetboek zijn op deze wet van toepassing.

Art. 4. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, alsmede iedere vereniging die op het ogenblik van de feiten ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid geniet, en die zich, op grond van haar statuten, tot doel stelt de morele belangen en de eer van het verzet of van de gedeporteerden te verdedigen, kunnen in rechte optreden in alle rechtsgeschillen waartoe de toepassing van deze wet aanleiding van geven.

Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Wat ook opvalt is dat de rechter blijkbaar de zwaarst mogelijke gevangenisstraf uitgesproken heeft. En dat er ook tussenstaat: "poogt te rechtvaardigen of goedkeurt". Dus niet enkel ontkennen is strafbaar.
Random is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 19:04   #11   link
Matthias
*snore*
 
Er staat nergens dat nuancering niet mag, laats staan historisch onderzoek. Overdrijven is nu niet meteen een goeie manier om kritiek op zo'n gevoelige wet aan te pakken. Je moet trouwens al erg ziek zijn om te overdrijven, als het op de Holocaust aankomt. De werkelijkheid is hallucinant genoeg.
Matthias is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 20:06   #12   link
Jonah
Senior Member
 
Jonah's Avatar
 
Send a message via MSN to Jonah
Quote:
Originally Posted by Random View Post
De wettekst:


Wat ook opvalt is dat de rechter blijkbaar de zwaarst mogelijke gevangenisstraf uitgesproken heeft. En dat er ook tussenstaat: "poogt te rechtvaardigen of goedkeurt". Dus niet enkel ontkennen is strafbaar.
Het rechtvaardigen of goedkeuren valt op zich al onder de racismewet, niet? Of moet je het dan al echt verschillende keren doen? (Wat die Verbeke sowieso wel gedaan heeft, dus goed.)
Jonah is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 20:16   #13   link
Random
Shrimp Recidivist
 
Random's Avatar
 
Location: Gent
Mja, geen idee over die racismewet, ik vermoed van wel. Maar er is ook een niet onbelangrijk verschil tussen rechtvaardigen en pogen te rechtvaardigen. Je mag blijkbaar zelfs niet proberen een rechtvaardiging te zoeken en daarin mislukken. Je mag er met andere woorden niet eens over nadenken, je moet de voorgekauwde mening slikken, zonder meer. Bij zo'n foiegrastoestanden krijg ik persoonlijk de kriebels, ik zou er zelf bijna negationist van worden. Het toont aan hoe dun de grens is tussen de beperking van vrijemeningsuiting en de (poging tot) beperking van de vrije gedachte.
Random is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 20:21   #14   link
Jonah
Senior Member
 
Jonah's Avatar
 
Send a message via MSN to Jonah
Quote:
Originally Posted by Random View Post
Mja, geen idee over die racismewet, ik vermoed van wel. Maar er is ook een niet onbelangrijk verschil tussen rechtvaardigen en pogen te rechtvaardigen. Je mag blijkbaar zelfs niet proberen een rechtvaardiging te zoeken en daarin mislukken. Je mag er met andere woorden niet eens over nadenken, je moet de voorgekauwde mening slikken, zonder meer.
Da's toch wel een héél ruime, zo niet helemaal verkeerde interpretatie van 'pogen te rechtvaardigen'. Natuurlijk mag je er wel over nadenken. Maar 'pogen te rechtvaardigen' impliceert wel a)dat de rechtvaardigheid je vertrekpunt is en b)dat je die actief op anderen wil overbrengen (en dat 'op anderen' moet niet eens expliciet vermeld worden in de wet, denk ik, geen enkele wet houdt zich bezig met wat een mens voor zichzelf denkt of waarvan hij zichzelf wil overtuigen). Of dat lukt, is een andere zaak, maar er gaat wel een inherent racistisch idee achter schuil.
Jonah is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 20:21   #15   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Was er niet zo'n "Holocaust 33%" project of zoiets tijdje geleden waar er niet die studies werden gedaan op wat wel waar is, en zodoende het effect minimaliseren van Holocaust door argumentatie en verwerking van deze gegevens? Denk dat de recht tekst daar ook op slaat, maar ik ben uiteraard geen jurist.
Alex is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 20:23   #16   link
Oban
[b]1337[/b]
 
Oban's Avatar
 
Location: Highlands
Pogen te rechtvaardigen impliceert dat helemaal niet, je kan dat ook gewoon voor jezelf doen, en daar al dan niet in slagen. Nu zal een rechter dat wel interpreteren, maar zoals het er staat, mag je er niet eens voor jezelf over nadenken. Rechtvaardigen op zich is een nobel doel. En de poging ertoe dan automatisch ook, ook al ben je op het verkeerde spoor.
__________________
[URL="http://bruylandt.com/imagebrowser"][B]archief[/B][/URL] aan shrimpfoto's - [B]login[/B]: [I]shrimp[/I] [B]pass[/B]: [I]refuge[/I]
Oban is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 20:25   #17   link
Random
Shrimp Recidivist
 
Random's Avatar
 
Location: Gent
Quote:
Originally Posted by Jonah View Post
Natuurlijk mag je er wel over nadenken.
Wel ja goed, laat ik je daarin volgen. Maar dan is toch meteen duidelijk hoe absurd de beperking wel is? Je mag erover nadenken, op voorwaarde dat je de juiste conclusie trekt. Je mag kiezen, zolang het voor de juiste partij is. Dat is geen kiesrecht, da's een poppenkast.
Random is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 21:31   #18   link
Matthias
*snore*
 
Ho, ho, je mag altijd denken wat je wil. De gedachte is vrij. Je mag dus ook concluderen dat holocaust een zionistische leugen is. De wet sanctioneert énkel meningen die op publieke wijze geuit worden. Zie art. 444 van de Strafwet:
Quote:
Art. 444. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank, wanneer de tenlasteleggingen geschieden :
Hetzij in openbare bijeenkomsten of plaatsen;
Hetzij in tegenwoordigheid van verscheidene personen, in een plaats die niet openbaar is, maar toegankelijk voor een aantal personen die het recht hebben er te vergaderen of ze te bezoeken;
Hetzij om het even welke plaats, in tegenwoordigheid van de beledigde en voor getuigen;
Hetzij door geschriften, al dan niet gedrukt, door prenten of zinnebeelden, die aangeplakt, verspreid of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld worden;
Hetzij ten slotte door geschriften, die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen toegestuurd of meegedeeld worden.
Soit, wat vind je dan van de racismewet? Het is moeilijk om voor het ene te zijn en tegen het andere. Geen simpele materie.
Matthias is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 22:02   #19   link
Random
Shrimp Recidivist
 
Random's Avatar
 
Location: Gent
OK ja, dat artikel trekt gelukkig een vette streep door de rekening van iedere rechter die eraan zou denken thought crime te gaan veroordelen . Dat is al een stuk minder beklemmend, hoewel het argument in principe gewoon verschoven kan worden van tussen de oren naar de publieke sfeer natuurlijk. Een debat over de vraag "Heeft het negationisme gelijk?" mag dus in principe enkel als de conclusie vooraf vastligt, wat de vraag de facto verandert naar "Waarom heeft het negationisme ongelijk?".

Met het risico om als een tsjeef te gaan klinken: ik heb de neiging heel consequentialistisch te zijn in zo'n materie en in die zin vond ik de aanpak van Balkenende rond Fitna eigenlijk niet slecht. Je hebt het recht op vrijemeningsuiting en dat gaat heel ver en bovendien gaan we dat met alle middelen beschermen, maar je blijft wel verantwoordelijk voor de (voorzienbare) gevolgen.

In het geval van negationisme betekent dat dat je redelijk hard mag gaan schreeuwen, omdat je in de underdogpositie zit. Als je erin zou slagen (laten we hopen van niet) om een aanzienlijk deel van de maatschappij achter je te krijgen, wordt je verantwoordelijkheid ook een pak groter (je mening krijgt consequenties) en kan je de rekening gepresenteerd krijgen. Dat zorgt ervoor dat je in alle vrijheid kan nadenken, publiceren, discussiëren zonder dat het evenwel vrijblijvend wordt.

Hoe je dat in een wet moet gieten is een andere zaak natuurlijk. Hoe ver gaat de racismewet? Wat is precies strafbaar? De racistische mening dus wellicht niet, de racistische openbare uitspraak? Met of zonder koppeling aan de consequenties van de uitspraak?

Last edited by Random; 19-06-2008 at 22:06.
Random is offline   Reply With Quote
Old 19-06-2008, 22:36   #20   link
Matthias
*snore*
 
Quote:
Originally Posted by Random View Post
Een debat over de vraag "Heeft het negationisme gelijk?" mag dus in principe enkel als de conclusie vooraf vastligt, wat de vraag de facto verandert naar "Waarom heeft het negationisme ongelijk?".
Dat is een beetje een rare redenering. Je zoekt het zover. Iedereen mag discussiëren over de holocaust of over de negationismewet. Je mag enkel niet systematisch en publiek verkondigen dat de holocaust nooit plaatsgevonden heeft of dat ze een goede zaak is. Daarin is de wet betrekkelijk duidelijk. En als je het al zegt, dan is de kans nog erg klein dat het parket vervolging instelt. Enkel bij rabiate idioten als Siegfried Verbeke doen ze dat.

Quote:
Je hebt het recht op vrijemeningsuiting en dat gaat heel ver en bovendien gaan we dat met alle middelen beschermen, maar je blijft wel verantwoordelijk voor de (voorzienbare) gevolgen.
Maar het recht op de vrije meningsuiting is al beperkt. Zo is laster al strafbaar (want daar slaat art. 444 SW oorspronkelijk op), net als eerroof. In dat opzicht is de negationismewet uiteindelijk niet zo spectaculair, het is enkel een vorm van laster die niet naar één bepaalde persoon gericht moet zijn en die door het parket ambtshalve vervolgd kan worden. Om maar te zeggen dat het zeker geen curiosum is in ons rechtsstelsel, maar iets dat past in een traditie die al teruggaat tot voor 1830.

En dan zijn we hier nog betrekkelijk liberaal, in Engeland is de libel-wetgeving bijvoorbeeld veel strenger. Daar kan je al zwaar gestraft worden als je iemand te hard beledigt. Dat zijn in mijn ogen ook inbreuken op het recht op vrije meningsuiting. En ik zie niet altijd in wat het fundamentele verschil zou zijn met het ontkennen van de holocaust. Alsof dat een bepaalde intellectuele activiteit betreft die méér verdediging behoeft.

Vind je het ok dat er wetten zijn om te verhinderen dat ik je overal publiekelijk ga afsmeren als pedofiel? En zo, ja, waarom zou jij die bescherming meer verdienen dan grote begrippen als pakweg "de democratie" of "de joodse gemeenschp".

Ain't too simple

Quote:
In het geval van negationisme betekent dat dat je redelijk hard mag gaan schreeuwen, omdat je in de underdogpositie zit. Als je erin zou slagen (laten we hopen van niet) om een aanzienlijk deel van de maatschappij achter je te krijgen, wordt je verantwoordelijkheid ook een pak groter (je mening krijgt consequenties) en kan je de rekening gepresenteerd krijgen. Dat zorgt ervoor dat je in alle vrijheid kan nadenken, publiceren, discussiëren zonder dat het evenwel vrijblijvend wordt.
Wat zijn die consequenties dan? Sorry, maar als er geen bestraffing voor is, dan is het wel degelijk vrijblijvend hé. Er is niet zoiets als een erecode van de beschaafde discussie. En als die er was, dan zouden holocaustontkenners er zich zeker niet aan houden.

Quote:
Hoe ver gaat de racismewet? Wat is precies strafbaar? De racistische mening dus wellicht niet, de racistische openbare uitspraak? Met of zonder koppeling aan de consequenties van de uitspraak?
"Het consequent en publiek uiten van meningen die aanzetten tot rassenhaten", of iets dergelijks.
Matthias is offline   Reply With Quote
Reply

  Shrimp Refuge Forums > Shrimp Town > Shrimp Town

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 03:00.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.