Go Back   Shrimp Refuge Forums > Spelletjes > Forum Games

Reply
 
Thread Tools
Old 23-02-2013, 11:22   #1   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Chaos op het Shrimp Forum: Khorne-Fidoh Victory

Omdat Chaos in the Old World n van de beste spellen ooit is ga ik er hier online een forumspel ervan organiseren.
Chaos in the Old World is een bordspel gesitueerd in het Warhammer Fantasy universum. De spelers nemen elk de rol van een van de Chaos Goden (of de Gehoornde Rat) en trachten deze wereld onder hun invloed en naar hun beeld te herschapen. Elke god heeft eigen, unieke strijdmachten, eigenschappen, een eigen uniek deck van kaarten en zelfs een eigen victory track (threat dial). Het spel kan gewonnen worden door oftewel als eerste 50VP te scoren op de algemene victory track, oftewel door uw eigen priv victory track (threat dial) te vervolledig.

Het is een bordspel dus ik zal voor het bord en alles zorgen qua map updates en dergelijke. Ik ga wel een vereenvoudigde map (qua graphics) gebruiken zodat het voor mij doenbaar en overzichtelijk voor iedereen blijft. Regels vind je via volgende links:
Basisregels
Horned Rat uitbreiding

Een kort overzicht van de regels:

Setup:

Een landkaart met een aantal gebieden op die met elkaar zijn verbonden. Elk van deze gebieden heeft een of meerdere tokens (warpstone/noble/peasant/skaven/..) die een invloed kunnen hebben op de regio zelf. De uitleg van deze tokens volgt later.
Een voorbeeld van een landkaart in een reeds gevorderd spel:

Het Spelverloop:
- Old World Fase:

De wereld heeft geen super grote zin om onder de invloed van de Chaos gods te komen en over het algemeen zijn het geen super grote fans van jullie. Ze verzetten zich zelfs een beetje.
Dit onder de vorm van Old World Cards. Elke beurt wordt er een opengedraait en zijn er een aantal handelingen die het de Chaos Gods moeilijker kunnen maken. De deck bestaat maar uit 7 kaarten, wanneer deze op zijn is het spel gedaan en verliezen alle spelers (de spelers moeten dus winnen voor deze op zijn).

- Draw Fase:

Iedere speler behalve Tzeentch trekt 2 aantal chaos cards. Tzeentch is een speciaal geval en die vult zijn hand gewoon aan tot 5. De rest van de spelers heeft geen maximum handgrootte.

- Summoning Fase:

Dit neemt 90% van de tijd in beslag.
De fase start altijd met Khorne en is altijd in dezelfde volgorde:
Khorne
Nurgle
Tzeentch
Slaanesh
Horned Rat

Elke God heeft een aantal resources (power) die hij kan gebruiken om eenheden te summonnen, eenheden te verplaatsen of kaarten te spelen. Iedere speler, beginnende met Khorne, maakt om de beurt 1 keuze, (eenheid summonen, eenheid verplaatsen of kaart spelen) en zo blijft het rondgaan tot er geen elke god nog power meer heeft. De kost om een eenheid te summonen of verplaatsen is dezelfde en staat op je gods matje (in de cirkel, zie later).

De kost om een chaos card te spelen staat op de kaart zelf, we gaan spelen via hand tracker, daar staat de kost net na de kaart naam. Kaarten worden telkens op een regio gespeeld (ze blijven daar liggen tot het einde van de spelronde), bovendien kunnen er slechts 2 kaarten per regio gespeeld worden. Wanneer er bij de kost van een kaart een letter M staat, wil dit zeggen dat hier een magisch symbool op staat. Als deze kaart in een regio gespeeld wordt, krijgt deze regio dus 1 magisch symbool bij.

Als een speler niet meer wil of kan summonen, of geen kaarten meer wil of kan spelen, past hij en gaat zijn power naar 0. Hij mag dan niets meer spelen. Bovendien, als een speler nog maar 0 power points over heeft, mag hij deze fase niets meer doen, zelfs geen 0-kost kaarten spelen.

Als je geen figuurtjes op het bord hebt, mag je figuurtjes summonen naar eender welke regio. Als je er minstens 1 hebt, dan moet je je nieuwe figuurtjes naar die regio, of een aanliggende regio summonen.


- Battle Fase:

Er wordt gevochten! Sommige eenheden kunnen elkaar proberen dood te kloppen. Voor elk gebied, tel je de aanvalswaarde van al je eenheden op (bijltje bij de figuur op je matje), en zoveel dobbelstenen rol je. Elke 4+ is een hit op een vijandige eenheid binnen de regio, elke 6 levert nmalig een extra worp op. De persoon die aanvalt kiest op welke eenheden de hits vallen. Attacks gebeuren simultaan, dus eenheden die sterven kunnen terug slaan, al worden de dobbelstenen in volgorde gerold. Het enige moment dat er dobbelstenen worden gerold.

- Corruption Fase:

De Corruption Fase bestaat uit 2 stappen. Domination en Corruption.
Tijdens de Domination Stat, wordt elke spelers domination waarde berekend voor elke regio. Deze waarde is even groot als het aantal figuren van deze speler in de regio vermeerderd met de kost van de kaarten die hij in deze regio heeft gespeelt. Voor elke regio wordt gekeken of de hoogste domination waarde van de spelers voor deze regio, hoger is dan de regio's weerstand (de waarde voor de naam op de kaart). Wanneer dit zo is krijgt deze een aantal overwinngspunten gelijk aan de weerstand. Bij gelijkstand krijgt niemand iets. Als een regio geruineerd is, levert deze niets meer op.
Eerst worden er overwinningspunten gescoord. Je telt per God het aantal figuren van elke regio en telt hierbij de power waarde op de kaarten van deze god in die regio. Wanneer dit aantal hoger is dan de weerstand van deze scoor je zoveel punten als de weerstand van deze regio. Hier worden dus overwinningspunten verdeeld.

In de corruption step wordt er corruptie gelegd. Elke Cultist legt 1 corruptie (niet voor de Horned Rat) token. Wanneer een regio 12 of meer corruption tokens heeft, wordt deze geruineerd. Let wel, dit gebeurt na de domination step, hier zullen wel nog mogelijks VP's gescoord zijn deze laatste beurt. Wanneer een regio geruineerd is, wil dit zeggen dat Chaos deze volledig heeft overgenomen.
Eerst wordt er een van de 5 ruination cards open gedraaid. Op deze kaarten staan het aantal punten dat de spelers gaan verdiend hebben. Deze kaarten liggen in stijgende volgorde, elk spel hetzelfde, maar de waarde tussen verschillende regio's varieert wel.
Elke speler die deze ronde corruptie heeft gelegd in de regio, krijgt dan direct een aantal VP's zoals weergegeven op de kaart. Een Horned Rat speler krijgt direct VP's als hij minstens 1 figuur in de regio heeft.- End Fase:

1. Verwijder Chaos Cards van het bord
2. Hero Tokens doen hun job - uit elke regio met een hero token, wordt er een figuur van de speler met de hoogste threat verwijderd door deze hero. De speler zelf kiest welke.
3.Old World cards deel 2 - Als er een kaart in de old world track voor een effect tijdens de end phase is, gebeurt dat effect nu.
4. Score Ruined Regions - Nu krijgen de speler die het meeste en de speler die het tweede meeste corruptie in de regio hebben gelegd van een geruneerde regio, een aantal VP's. Bij gelijkstanden worden hier de VP's gedeeld. Als een speler op zijn eentje een regio heeft geruneerd, krijgt deze alles. Ook hier is de Horned Rat een speciaal geval, tel de totale kost van zijn figuurtjes in deze regio en hij telt dan als zoveel corruptie in de regio hebben gelegd.
5. Advance Threat Dials - Als spelers hun victory dial conditie minstens eenmaal deze beurt hebben gehaald, gaat hun dial n click verder. Als ze hun conditie meer dan enig ander speler hebben gehaald, wordt deze 2 clicks geavanceerd. Uw dial laten evolueren geeft vanalle voordelen (Upgrade/VP's/tokens on the board), en als je er voldoende mee door doet zelfs de overwinning.
6. Check for Game end
Nu wordt er gekeken of het spel gedaan is:
Dial Victory
Victory Point Victory
All 5 ruination cards drawn (most VPs wins)
No cards in the Old World deck (All players lose)

In geval van gelijktijdige dial victory wint de speler met de meeste VP's. Hebben ze ook daar evenveel, dan delen ze de overwinning.
In het geval van een VP overwinning gelijkstand, wint de speler met de hoogste threat.


BELANGRIJK: WANNEER SCOOR IK WEER VP'S?

Op 5 verschillende manieren krijg je VP's:
1. Als je een regio domineert op het einde van de battle fase.
2. Als je een corruption token hebt gelegd in een regio in de beurt dat deze gebruineerd zal worden.
3. Als een regio geruneerd word, er de meeste of tweede meeste tokens in hebben liggen.
4. Op sommige plaatsen in uw threat dial wanneer deze avanceert.
5. Sommige chaos cards
6. Sommige chaos upgrades
7. Peasants killen levert hl soms VP's op. Niet echt de meest betrouwbare manier om aan VP's te komen.


Old world tokens uitleg:

Hero - Hero's vallen de meest bedreigende god aan. Uit elke regio met een hero token, wordt er een figuur van de speler met de hoogste threat verwijderd door deze hero. De speler zelf kiest welke. Slaanesh kan deze tokens gebruiken om DAC's te verkrijgen (Dial Advance Counter
Noble - Verhoogt de VP's verkregen door de regio te domineren met 1. Slaanesh kan deze tokens gebruiken om DAC's te verkrijgen (Dial Advance Counter)
Peasant - Doet niets actief. Je kan deze killen als je wilt. Soms leveren ze VP's op.
Skaven - verlaagt de weerstand van een regio, maakt het gemakkelijker om te domineren. De Horned Rat gebruikt deze voor DAC's (Dial Advance Counter)
Warpstone - telt als een corruptie om te kijken of een gebied geruineerd wordt. Tzeentch gebruikt deze voor DAC's (Dial Advance Counter)


Even een kort overzicht van de goden, samen met hun matjes:

Khorne the Blood God. Wint meestal op zijn dial. Wint vooruitgang op zijn dial door het kapotmaken van vijandelijke figuren.


Track:

- 4VP
- Chaos upgrade
- 2 Chaos Cards
- 4 VP
- Chaos upgrade
- Chaos upgrade
- 2 Chaos Cards
- 2 Chaos Cards
- Victory!

Chaos upgrades:

Base:
Power of Blood - +1 PP per turn
Deluge of Ferocity - Draw 3 cards instead of 2 each turn
Bloodsworn - Stats: (1/1/1)
Bloodletters - Bloodletters strike first and inflict casualties before opponents return fire
Bloodthirster - Counts as 3 figures for domination value

Morrslieb
Crimson Tide - Each time you dominate a region, draw one Chaos card.
Vengeance - In any region where you are rolling at least one battle die, you may roll one additional battle die.
Bloodsworn - Each Bloodworn counts as two figures toward your domination value of any region that it occupies.
Bloodletters - You gain two victory points each time you kill a figure in a region containing a Bloodletter.
Bloodthirster - Once per round during the summoning phase, you may summon a Bloodthirster for 0 power into a region that contains six or more corruption tokens once per round.


Nurgle the Lord of Pestilence. Wint meestal op VPs, scoort gemakkelijk VPs via ruinations. Wint vooruitgang op zijn dial met bevolkte gebieden (een aantal specifieke gebieden op de map) corrupter te maken.


Track:

- 3VP
- Remove 1 corruption
- Chaos upgrade
- 3 VP
- Chaos upgrade
- Remove 2 corruption
- 3 VP
- 2 Chaos Cards
- Remove 2 corruption
- Victory!

Chaos upgrades:

Base:
Power of Pestilence - +1 PP per turn
Provender of Ruin - Score 3 VP each time a region is ruined
Lepers - A Leper's cost is 0 if placed in a region where you have no other figures. A given leper may only be summoned for free once per round.
Plaguebearers - When an opponent kills one of your plaguebearers in battle, inflict one hit on any figure in the same region belonging to that opponent
Great Unclean One - Immediately place two corruption tokens in a region when you summon a Great Unclean One there

Morrslieb
Cavalcade of Decay - Any region containing five or more Cultists is considered Populous.
Infested Colony - When you dominate a region, place two corruption tokens in that region.
Lepers - When your Lepers place at least one corruption token in a region during the corruption phase, you may place one additional corruption token in that region.
Plaguebearers - When a Plaguebearer is killed during the battle phase, place one of your corruption tokens in that region.
Great Unclean One - For every figure you kill in the same region as a Great Unclean One, you may place one corruption token in that region.


Tzeentch the Changer of Ways. Kan winnen op zowel dial als VPs. Werkt veel met veel en cheape Chaos Cards. Wint vooruitgang op zijn dial met gebieden corrupter te maken waar er kaarten zijn gespeeld met magic symbols en waar er warpstones liggen.


Track:

- Place Warpstone
- Chaos upgrade
- 3 VP
- Chaos upgrade
- Place 2 Warpstone
- Chaos upgrade
- 5 VP
- Victory!

Chaos upgrades:

Base:
Power of Magic - +1 PP per turn
Deluge of Magic - Draw to 6 cards per turn instead of 5
Acolytes - When summoned from the board instead of your stockpile, an Acolyte may bring a Warpstone token if present from its origin to its destination
Horrors - When you summon a horror, you may place it on an empty card slot in that region. Only you may play cards to that slot while the horror remains.
Lord of Change - A Lord of Change has 2 magic symbols.

Morrslieb
Mystical Disregard - Once per round, you may play a Chaos card on top of an opponent's Chaos card, canceling its effect. The card you play must have power equal to or greater than the card you cover.
Well of Power - During the summoning phase, instead of summoning a figure or playing a Chaos card, you may spend one power point to draw one Chaos card.
Acolytes - Once per round during the battle phase, you may discard a card from your hand to cancel one hit assigned to one of your Acolytes.
Horrors - When you play a Chaos card with a magic symbol, you may immediately summon a Horror to that region for 0 power.
Lord of Change - When you summon a Lord of Change into a region, you may place one Warpstone token in that region.


Slaanesh the Prince of Pleasure. Kan winnen op zowel dial als VPs. Wint voorgang op zijn dial met gebieden corrupter te maken waar er nobles of heroes liggen.


Track:

- 3 VP
- Chaos upgrade
- Place 2 Nobles
- Chaos upgrade
- Chaos upgrade
- Remove 2 old world tokens
- Victory!

Chaos upgrades:

Base:
Power of Pain - +1 PP per turn. If you have power of pain and power of pleasure, total +3
Power of Pleasure - +1 PP per turn. If you have power of pain and power of pleasure, total +3
Seductress - New stats (1/0/2)
Daemonettes - In battle, Daemonettes can only be hit on a die result of 6
Keeper of Secrets - At the beginning of the battle phase, choose any cultist or warrior in this region. Control it until the end of the round or until your keeper of secrets is killed, whichever comes first.

Morrslieb
Fall from Grace - If you place three or more corruption tokens in a region with a Noble or Hero token, collect two dial advancement counters instead of only one.
Rise to Glory - When calculating domination in a region, each noble token adds one to your domination value in that region.
Seductresses - When summoned from the board (rather than from your stockpile), a Seductress figure may bring a Noble token (if present) from its origin region to its destination region.
Daemonettes - When you summon a Daemonette into a region, you may take control of an opponent's Cultist in that region until the end of the turn. (Place the Cultist next to the Daemonette as a reminder.)
Keeper of Secrets - A Keeper of Secrets counts as three Noble tokens.


The Horned Rat the undying schemer. Legt geen corruptie, maar probeert VPs te scoren via het domineren van gebieden en scoort zijn dial advancements via het domineren van gebieden met skaven tokens.


Track:

- Summon 1 cultist
- Chaos upgrade
- 3VP
- Chaos upgrade
- Summon warrior
- Chaos upgrade
- 5VP
- Victory!

Chaos upgrades:

The Council of Thirteen - Once per round during the summoning phase, you may play a Chaos card into a region whose card spaces are full. (Place this third Chaos card near the other card spaces in the region.)
The Under Empire - You treat all regions with Skaven tokens as adjacent regions. When a region is ruined, you may immediately move any number of your figures from that region into one adjacent region.
Clan Rats - When you summon a Clan Rat into a region where you do not currently have any Clan Rats, you may summon one additional Clan Rat to that region for 0 power.
Rat Ogres - Opponents cannot assign hits to Clan Rats until they first assign enough hits to kill all Rat Ogres in the region.
Vermin Lord - You may summon a Vermin Lord from the board (rather than from your stockpile) for 1 power.
Gereserveerde spots voor Alex en Fidoh die me reeds een Pbf hebben gemeesterd (nog even checken of ze willen natuurlijk). De rest is first comes, first served. Minimaal 4, maximaal 5 spelers. Een hand tracker account is vereist.

Ik verwacht toch 1 post/dag van de mensen die zich inschrijven, of op voorhand een verwittiging met de reden waarom niet.

Geschatte duur: Een dikke 2 maanden (5 acties/ronde x 7 ronden x 1 actie/2dagen, maar met momenten gaat dit veel sneller gaan).

Last edited by Fjuri; 01-05-2013 at 16:50.
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2013, 12:57   #2   link
Kalutica
Fanboy
 
Kalutica's Avatar
 
Location: Kapellen
Ik ben er wel voor te vinden

Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
__________________
Fake ID I use China all time
Kalutica is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2013, 14:43   #3   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
I'm in. basis kaarten of morsslieb?

Mijn voorkeur gaat naar 4 spelers zonder de rat, ik vind de rat wat een mindere
Alex is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2013, 17:46   #4   link
Fidoh
Bordspelnerd
 
Fidoh's Avatar
 
Location: Ekeren
Reserve up!
Fidoh is offline   Reply With Quote
Old 25-02-2013, 10:50   #5   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
I'm in!
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2013, 19:32   #6   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Niet veel interesse momenteel precies, maar 4 is voldoende
Je mag allemaal je voorkeur geven voor God die je wilt spelen, alsook een voorkeur voor welke kaarten set te gebruiken basis of morslieb:
vb:
K/N/T/S/H (= voorkeur khorne, dan nurgle, dan tzeentch, dan slaanesh, dan horned rat)
Morslieb (= voorkeur voor morslieb kaarten, dat zijn die van de uitbreiding van de gehoornde rat)

Je mag abstainen. Bij ex aequo's wordt er gedobbeld.

Woensdag avond wordt er dan begonnen/alles verdeeld. Laatkomers kunnen nog tot morgen avond joinen. (nog 2 plaatsen, de eerste plaats zal Fidoh vervangen, de tweede plaats wordt de 5de speler)
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2013, 20:03   #7   link
Kalutica
Fanboy
 
Kalutica's Avatar
 
Location: Kapellen
voorkeur is S/T/N/K/H
Basis set
__________________
Fake ID I use China all time
Kalutica is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2013, 20:15   #8   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
T / N / S / K / H
Morrslieb upgrades/cards
basis Old world deck
Alex is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 12:12   #9   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
S / T / K / N / H
Geen voorkeur van kaarten.
basis Old world deck
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 12:18   #10   link
Fidoh
Bordspelnerd
 
Fidoh's Avatar
 
Location: Ekeren
K / S / mehhh
basis
Fidoh is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 12:26   #11   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Moogt Nurgle bij mij gelijkstellen aan tzeentch. Papa nurgle is ook wel amusant
Alex is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 20:39   #12   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Basis 2 - Morrslieb 1 - abstain 1
Basis sets kaarten

keuzes (Kalutica, Alex, White Hawk, Fidoh): 5280, 1360, 2193, 4614 (ik gebruik hetzelfde algoritme als op de penny arcade forums.
Kalutica S/T/N/K/H
Alex T / N / S / K / H
White Hawk S / T / K / N / H
Fidoh K/ S / mehhh

Map:


Alex (Alegis op hand tracker) en Fidoh heb ik al.

Kalutica en White Hawk, kunnen jullie nog een account aanmaken op HandTracker zodat jullie kaartjes kunnen trekken?

Last edited by Fjuri; 27-02-2013 at 21:00.
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 20:42   #13   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Alex mag meteen al denken wat hij met zijn Bretonnian Knights gaat doen.

Bretonnian Knights - Place one Hero token in Bretonnia and one Hero token in any other region. - In the end phase when Old World cards are resolved, any player with one or more followers in Bretonnia must discard a Chaos card, if able.

Gelieve bij elke actie die je doet:
- de juiste kleur te gebruiken (jouw god)
- het aantal overgebleven PP's te posten.

Iedereen kent het spel al, dus geen genade! (met elkaar bedoel ik dan)
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 20:52   #14   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
account op Hand Tracked is WhiteHawk
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 21:00   #15   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Quote:
Originally Posted by White hawk View Post
account op Hand Tracked is WhiteHawk
toegevoegd.
Ook gemerkt dat de map voor 5 spelers was, heb dus een nieuwe getrokken.
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 23:23   #16   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Hero token op Estalia
Alex is offline   Reply With Quote
Old 27-02-2013, 23:45   #17   link
Dodgy
Serious Member
 
Dodgy's Avatar
 
Location: Hijfte
Veel te moeilijk voor mij.
Dodgy is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2013, 07:54   #18   link
Fjuri
Senior Member
 
Fjuri's Avatar
 
Location: Bertem
Probeer het anders te volgen Dodgy? Op het eerste zicht lijkt dit wel eenvoudig te game-meesteren, dus er komen ongetwijfeld nog spellen hier.

Update:


Denk er aan dat jullie jullie kaarten zelf moeten trekken. Momenteel heeft enkel Alex al kaarten getrokken. Van Kalutica heb ik nog een handtracker account nodig.
Fjuri is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2013, 09:58   #19   link
White hawk
Senior Member
 
White hawk's Avatar
 
Location: Antwerp
Ik neem aan dat we ineens tot mogen nemen?
(Maar ik heb de keuze om na 2 kaarten er 1 te discarden, niet?
Dit doe ik niet.)
White hawk is offline   Reply With Quote
Old 28-02-2013, 10:18   #20   link
Alex
Soupe du jour
 
Alex's Avatar
 
Klopt.
Khorne kan beginnen met summoning phase nadat em 5 kaarten in zijn hand heeft
Alex is offline   Reply With Quote
Reply

  Shrimp Refuge Forums > Spelletjes > Forum Games

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +1. The time now is 16:45.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.